Tor 26 maj / År 40 / Nr 1 2022

”Hos oss ska hyresgästen alltid få det bästa boendet”

LudvikaHem bildades 1946 under namnet Ludvika Sockens Fastighets Aktiebolag och 1984 bytte man namn till LudvikaHem AB.
– Vi jobbar kundnära och sätter alltid hyresgästerna i fokus. Våra husvärdar har lärt känna hyresgästerna väl och deras frågor kommer alltid högst på dagordningen, säger bolagets VD Ulf Rosenqvist.

Konjunkturen inom industrin, och framför allt gruvdriften, har genom åren haft en betydande roll för ett bostadsbolag som LudvikaHem. En stor del av beståndet är från 50-talet och en bit in på 60-talet då befolkningstillväxten var som störst. Då gruvorna stängdes i mitten av 80-talet vek befolkningsutvecklingen nedåt och det höll i sig fram till 2007 då det vände igen.

– Från mitten av 80-talet till 2007 tappade Ludvika cirka 11.000 invånare och det är mycket för en sådan här kommun. Det får väldiga effekter på både service, kommunikationer och handel och det blir en ond spiral. Ju sämre service och kommunikationer vi har, desto fler flyttar härifrån, säger Ulf Rosenqvist.
2007 bröts trenden och sedan dess har kommunen haft en befolkningsökning på 500-600 invånare.
Idag pågår planering för en nystart 2014 av minst två av de stora gamla gruvorna som finns kring Ludvika.
– Mycket talar för att Europas största malmfyndighet finns kvar i marken här under oss, säger Ulf Rosenqvist.

ABB och Spendrups satsar stort
De två stora industrierna i Ludvika, ABB och Spendrups, har gått jättebra, även under lågkonjunkturen. Båda företagen har satsat rejält och nyanställt de senaste åren.
Ulf Rosenqvist:
– Spendrups är nu det största bryggeriet i Sverige och mycket talar för att företaget ska etablera sig till 100 procent i Grängesberg. Idag finns man också i Vårby utanför Stockholm. Spendrups och ABB har satsat flera miljarder på att bygga ut, bygga om och utöka verksamheten. Det gör att man anställer fler människor och fler flyttar hit. När industrin och arbetstillfällena ökar har man också en livskraftig tillväxt och det har Ludvika.

Småstadens fördelar och storstadens puls
Ludvika kombinerar idag småstadens fördelar som trygghet och närhet med storstadens puls och välsorterade utbud. Här finns köpcentrum, handelsområden och galleria, men också en trevlig gågata med mysiga uteserveringar och inbjudande butiker.
LudvikaHem planerar nu nybyggnationer av bostäder, såväl seniorboende som traditionella lägenheter.
– Det mest intressanta projektet är byggnation av tre bostadshus med totalt 80 nya lägenheter i kvarteret Freja mitt i stan, berättar Ulf Rosenqvist. Ett av husen ska bli seniorboende och de övriga lägenheterna är traditionella. Vi håller nu på med planeringen tillsammans med Skanska och förhoppningsvis ska vi komma igång med byggandet av det första huset i april 2012.

Marknadsföring viktigt
LudvikaHem marknadsför sig på olika sätt och lägger relativt mycket pengar på olika kampanjer och reklamsatsningar.
– Under hösten ska vi börja arbeta med en ny hemsida, som är ett viktigt forum för att nå ut både till befintliga och nya kunder. Vi marknadsför oss också i dagstidningar och fackpress och vi har ett kundnyhetsblad som ges ut fyra gånger om året till alla hyresgäster, berättar Ulf Rosenqvist.
LudvikaHem har i dagsläget 46 anställda och i beståndet finns cirka 3.200 lägenheter och 330 lägenheter. För närvarande har bolaget cirka 80 tomma lägenheter.
– Vi har en lokal konjunktur i Ludvika idag som är väldigt positiv och det är en av anledningarna till att vi måste bygga nytt. Vi bygger nya centrala bostäder både för våra befintliga invånare och för alla som får jobb här och som flyttar till Ludvika. Så framtiden ser väldigt ljus ut, säger Ulf Rosenqvist avslutningsvis.