Fre 27 maj / År 40 / Nr 1 2022

Hotspot – Sveriges största samlade arbetsmarknadsdag nu större än någonsin

Karlstad universitet kraftsamlar inför Hotspot 2012 med en ambition om att årets arbetsmarknadsdag, som i år blir den 18 april, ska bli den bästa någonsin. I år är det nämligen 15 år sedan den första Hotspot-dagen gick av stapeln. Arrangemanget, som alla år anordnats av och för studenter, förstärks i år genom att universitetet har tillsatt en erfaren projektledare samt öppnat upp för ytterligare extern samverkan med fler sponsorer. Ambitionen är också att samorganisera Hotspot med den populära Karriärveckan.

Hotspot är Karlstads universitets arbetsmarknadsdag. Den 18 april i år kommer ett hundratal företag och organisationer att samlas på universitetet för att träffa studenter som kan bli resurser för det egna företaget, studenterna får i sin tur en unik möjlighet att knyta kontakter för sin framtida karriär.

Vill tydliggöra fokus på entreprenörskap
Temat för i år är Inspiration och entreprenörskap och två stora namn inom modebranschen kommer att föreläsa och motivera studenterna. Ebba von Sydow är den ena, men den andra kommer projektledare Marcela da Silva Nyberg att presentera närmare den stora dagen.
Marcela de Silva Nyberg har tidigare arbetat med en rad olika kulturevenemang, bland annat på uppdrag av Region Värmland. Hon har också ansvarat för uppdragsutbildning inom Karlstad kommun och har därmed en god insikt i vilka färdigheter som efterfrågas inom näringslivet och samhället i stort.
– Till höstterminen 2011 hade vi här vid Karlstads universitet rekordmånga sökande. Intresset för Karlstad ökar, och vi har för avsikt att dra fördel av det och signalera för våra studenter att vi verkligen satsar på samverkan med det kringliggande samhället. Inom Hotspot finns det en stark vilja att tydliggöra entreprenörskap, berättar Marcela da Silva Nyberg.
För att förstärka Hotspot ytterligare samordnas evenemanget med Karriärveckan vid universitetet. Under Karriärveckan kan studenterna ta del av föreläsningar och rådgivning för att skapa en bra grund för framtida ansökningar och anställningsintervjuer, som exempel.

Nytänkande och mångfald för en hållbar framtid
The Paper Province och Karlstad kommun har finansierat Hotspot sedan starten och i år har Unionen och Drivhuset tillkommit som externa finansiärer vilket innebär ett bredare perspektiv med ännu större samverkansmöjligheter. I samband med Hotspot finns 120 monterplatser som erbjuds företag och organisationer, för vilka investeringen i tid och kapital är oerhört liten om man jämför med andra typer av rekryteringsarrangemang.
– Hotspot är helt klart en mycket kostnadseffektiv aktivitet för företag och organisationer som vill rekrytera framtidens toppskikt av kompetens. Vi erbjuder också möjligheten att skapa kontakt med enskilda studenter i s.k. miniintervjuer.
Marcela da Silva Nyberg rundar av med att poängtera vikten av mångfald på universitetet och ute i näringslivet.
– Vi har väldigt många utländska studenter här i Karlstad och de utgör en viktig resurs för Sveriges näringsliv. För att skapa hållbarhet i samhället måste vi kunna ta emot människor som kommer hit, de ger oss så mycket mer i gengäld genom att se på saker ur andra perspektiv. Nytänkande och mångfald är med andra ord nyckelbegrepp i förverkligandet av en hållbar framtid, konstaterar hon med sin charmiga värmländska dialekt som samtidigt har en spansk underton.