Sön 14 jul / År 42 / Nr 3 2024

HPI Health Profile Institute – värdesätter hälsa

Globalisering och stenhård konkurrens medför höga krav på prestation. Den moderna människan ska vara effektiv, lönsam och alltid på topp. Friska och högt presterande medarbetare är således företagens största tillgång. Genom att sätta ett värde på och värdesätta hälsa tryggar företagen sin framtida konkurrenskraft – en investering som betalar sig mångfalt.

Mer än 30 års erfarenhet av hälsoutveckling
HPI äger, utvecklar och utbildar i HälsoprofilbedömningTM —-, den välbeprövade och ledande metoden för livsstilsförändringar. Den har en tvärvetenskaplig förankring och har utvecklats och använts i över 30 år.
– Vi har utbildat ca 15 000 Hälsoprofilbedömare och det genomförs omkring 100 000 Hälsoprofiler/år. Den bärande idén är att individen ska förstå sambandet mellan hälsovanor och olika mätvärden (konditionstest, skelettvikt, blodtryck mm.) och i en medvetandegörande kommunikation få deltagaren att genom ett eget val och beslut ta ansvar för sin livsstilsförändring, säger Therese Leijonhufvud, VD, och fortsätter:
– Som organisation får man en åtgärdsgruppsindelning i frisk och riskgrupp. Med hjälp av Hälsoprofilbedömningen genomförs nulägesanalys, uppföljning och utvärdering av insatta friskvårdsåtgärder. En mycket viktig del i konceptet är att det efter sex till tolv månader genomförs nya Hälsoprofilbedömningar och resultaten kan följas upp och utvärderas.

Utbildning och programvara för hälsoutveckling
HPI Health Profile Institute arbetar i första hand via Företagshälsovården samt ett antal andra hälsoaktörer på marknaden.
– En viktig del av vår verksamhet är att se till att det finns utbildningar som gör att Hälsoprofilen och våra andra metoder och tjänster fortsätter att hålla en hög kvalitet.
Vi utvecklar också verktyg för hälsoutveckling och har i höstas lanserat en helt ny programvara och webbsajt för att optimera och underlätta användandet, berättar Therese.

Bra underlag för hälsoekonomiska beräkningar
Under 2009 har man också tagit fram en ny produkt som heter HPI Hälsoenkät TM där man enkelt och webbaserat kan screena medarbetarna.
– Där får man också en åtgärdsgruppsindelning och kan sätta in åtgärder på de som bäst behöver det. Med erfarenheter från mer än tre decenniers utveckling av metoden Hälsoprofilbedömning har vi utvecklat och testat HPI Hälsoenkät, poängterar Therese.
Både med hjälp av Hälsoprofilbedömningen och med HPI Hälsoenkät har man sen ett bra underlag för att göra en hälsoekonomisk beräkning.

Mätbara hälsoinvesteringar
“Friskvård på betald arbetstid”, “gratis frukt på jobbet”, “utbildning i stresshantering” – men, vilka hälsoinvesteringar är de rätta ur ett ekonomiskt perspektiv?
– Som företagsledare och med tidigare erfarenheter från olika chefspositioner vet jag hur lätt det är att hälsa hamnar som en egen punkt för sig på agendan och som oftast prioriteras bort istället för att arbeta med det långsiktigt och strategiskt. Men för att kunna göra det måste man —- kunna beräkna vinsterna med det!
HPI har en stor utbildningsverksamhet och en av de nya utbildningarna är just Kurs i Hälsa och Ekonomi som bygger på en svenskutvecklad och erkänd personalekonomisk modell.
Lönsamma företag kombinerar gott ledarskap med god hälsa. Efter flera år som chef (i chefsposition hade vi förra stycket) är Leijonhufvud väl medveten om hur svårt det är att få företag att satsa på hälsa och framförallt se lönsamheten med investeringar i förebyggande och främjande åtgärder.
– Hälsa är en strategisk fråga som alltid skulle finnas med på ledningsnivå, därför att ohälsa är FÖR dyrbart för företaget. Det borde finnas med i ett
”Risk management-tänk” eller som vi skulle föredra att kalla det ”Frisk- management”, säger hon som avslutning och med eftertryck.

Maria Lind