Mån 6 dec / År 39 / Nr 4 2021

HS Service och Support underlättar vardagen

Familjeföretaget HS Service och Support AB firade sitt 25-årsjubileum i fjol, då företaget även namnändrades för att understryka dagens flexibilitet där man ser till helheten och fixar det mesta inom hushåll, fastighet och fasad. Personligt engagemang och långsiktiga relationer är ledord som genomsyrar hela verksamheten då man satsar på att alltid överträffa kundens krav och önskemål.

HS Service och Support AB ägs och drivs idag av andra generationen, Jens Sundqvist, med fokus på sydöstra Sverige. Huvudkontoret finns i Karlskrona och med platskontor i Kalmar, Karlshamn, Ronneby och Kristianstad har HS Service och Support bra beläggning och bästa tänkbara tillgänglighet för kunderna. Under åren har verksamheten utvecklats kraftigt för att idag täcka in allt från städ- och fastighetsservice till hemtjänst.

Stadig tillväxt
Hemtjänst är ett relativt nytt serviceområde som tillkom 2005, här har man vuxit stadigt sedan starten. Att erbjuda den här typen av tjänster stämmer väl överens med företagets motto – Vi underlättar för alla – och ligger även rätt i tiden då efterfrågan vuxit oerhört under de senaste åren och förväntas se en fortsatt utveckling.
– Våra kunder finns idag inom alla segment, och vi driver långsiktiga samarbeten med allt från privata uppdragsgivare till stora organisationer och industrier, berättar Jens Sundqvist. Tack vare en ökad efterfrågan inom vårt verksamhetsområde samt vår flexibilitet där vi snabbt kan tillmötesgå ett specifikt behov har vi haft en jämn tillväxt även under lågkonjunkturen. Vi har under de senaste åren sett en stadig tillväxt på omkring tio miljoner per år.
Jens förklarar också att en viktig ingrediens för lyckade samarbeten är att behandla alla kunder lika, små som stora.
– Vi ser till helheten, och värnar om vårt goda rykte. Vi har ca 200 anställda och vårt upptagningsområde är från Kalmar och Blekinge ner till hela Skåne. Vi erbjuder alla tänkbara städtjänster, från trappstädning och sjukhusstädning till flyttstädning och byggstädning. Vi tillhandahåller även saneringstjänster vilket gör oss till en nära nog unik aktör i vår region.

Tillväxtmöjligheter – Kronobergs län
Som alla företag satsar HS Service och Support på ytterligare tillväxt. Genom att satsa på kontinuerlig utbildning håller man hög kompetens inom företaget, vilket också genererar nöjda kunder – varje gång.
– Vi är en av de största aktörerna inom vårt område här i södra Sverige, och nu har vi även börjat undersöka möjligheterna i Kronobergs län. Vi har också för avsikt att certifiera hela verksamheten enligt ISO 9001 för kvalitet och ISO 14001 för miljöstyrning, och vi möter alla krav enligt EMAS. Vi känner oss redo för att befästa ytterligare mark nu, säger Jens som avslutning.