Ons 6 jul / År 40 / Nr 3 2022

HSB driver premiumprojekt på Pantarholmen

HSB öppnar helt nya möjligheter för havsnära boende i Karlskrona. Med det senaste projektet i kvarteret Garvaren på Pantarholmen möter HSB framtidens bostadsbehov. Det vill säga dels det expanderande bostadsbehovet i stadens centrala delar, dels en bred målgrupps önskemål om att kunna bosätta sig nära havet och samtidigt leva lite grönare.

HSB bygger både bostadsrätter och hyresrätter i Garvaren på Pantarholmen. Närmare bestämt rör det sig om 47 hyresrättslägenheter och 67 bostadsrättslägenheter, med inflyttning i september 2020 respektive september 2021. Läget är ett av Karlskronas bästa med utsikt över havet åt flera håll och endast en kort cykeltur eller promenad från stadskärnan.

Alla hållbarhetsaspekter
Man kan undra om det kan bli bättre? HSB svarar att det kan det – och åsyftar bland annat på den skarpa miljöprofil som kännetecknar hela bygget.
– De nya fastigheterna på Pantarholmen byggs enligt svensk standard för Miljöbyggnad, nivå silver. Men det är inte bara miljömässig hållbarhet vi talar om här – projektet är ett mycket bra exempel på HSB:s arbete inom alla hållbarhetsaspekter och då inte minst den sociala, upplyser Håkan Claesson, som ansvarar för de nybyggda hyresrätterna.
Under de senaste åren har fokus på hyresrätter blivit skarpare. Det är inte alla medlemmar som har möjlighet att köpa en bostadsrätt under en given tid, och då är hyresrätten ett bra alternativ. Ofta kan man börja med en hyresrätt inom HSB för att med åren bygga upp ett sparkapital som möjliggör köp av en egen bostadsrätt.

Ny nivå med Garvaren
Kajsa Högelius, verksamhetschef för Nyproduktion på HSB Sydost, menar att utvecklingen av Garvaren lyfter HSB till en ny nivå i Karlskrona.
– Det finns flera unika aspekter med Garvaren, berättar hon. Vi satsar bland annat mer på gemensamma ytor – det byggs ett gemensamt garage under hela bostadsområdet, det blir en gemensam innergård med ett orangeri som öppnar möjligheter för såväl bostadsrättsägare som hyresgäster att odla växter och grönsaker tillsammans.
Det kommer att finnas goda möjligheter för boende att umgås tack vare orangeriet. Kajsa Högelius bekräftar att det även blir en genomgående hög standard in- och utvändigt för såväl bostads- som hyresrätter. Övernattningslokaler och festlokaler kommer också att finnas tillgängliga för alla boende.

Stärker sin närvaro i området
HSB har redan en betydande närvaro på Pantarholmen. HSB äger och förvaltar bland annat en grannfastighet i anslutning till nybygget i Garvaren, där det sedan tidigare finns ett större
hyresbestånd.
– För att skapa en ännu tydligare närvaro i området kommer vi att flytta vårt kontor från Karlskrona centrum och ut till Pantarholmen. Det nya kontoret byggs in i Garvarens hyresfastighet, förklarar Patricia Petersson, uthyrare och säljare på HSB Sydost.
Garvarens hyresrätter beräknas inflyttningsklara redan inom ett år. Året därpå ska bostadsrätterna stå klara och försäljning pågår för närvarande av ettor till fyror.