Lör 20 apr / År 42 / Nr 1 2024

HSB:s första steg i träbyggnadsprocessen – Valö Fyr

En förnyelsebar råvara som vi har gott om i Sverige känns naturligt att använda för framtidens hållbara bostadsproduktion. Vi talar förstås om trä, ett material som besitter unika egenskaper som byggmaterial, och som dessutom binder CO2 under hela sin livstid. HSB i Göteborg nappade på idén om att bygga stort i trä då arkitekten Anders Landström, även professor i träbyggnadsteknik, tog initiativet och presenterade möjligheterna med träbyggnation för föreningen.

Det har tidigare funnits en viss oro för att uppföra flerbostadshus i trä, bl.a. har man oroat sig för buller och vibrationer samt sett ett hot med ökad brandrisk. Dagens moderna träbyggande innebär dock ingen förhöjd brandrisk, och rätt konstruerat isolerar trä mycket bättre mot värme, kyla och buller än många traditionella byggnadsmaterial.
– Eftersom träbyggnation är relativt nytt för oss så tyckte vi att det passade bra med en mjuk start, där vi till en början satsar på småhus, berättar Lena Andersson, projektledare på HSB.

Skissar för framtida träbyggnationer
HSB:s första steg i träbyggnadsprocessen var Brf Valö Fyr, 49 välplacerade husvolymer i natursköna Långedrag, Göteborg. Landströms Arkitekter placerade husen så att samtliga skulle få havsutsikt, något som verkligen uppskattas bland de boende. Samtliga hus stod klara i fjol, men med successiv inflyttning under två års tid.
– Valö Fyr blev så lyckat att vi framöver kommer att skissa för träbyggnation som en möjlighet för alla våra kommande projekt. All nyproduktion kommer inte att byggas i trä, men vi tänker nu på ett annorlunda sätt där vi redan i detaljplanen anpassar för olika byggnadsmaterial, däribland trä.

Synliga träelement
Som en kooperativ medlemsorganisation är HSB:s mål inte främst att göra så stora ekonomiska vinster som möjligt. Eventuella vinster ses snarare som medel för att tillsammans skapa det goda boendet. Därför går överskott alltid tillbaka till verksamheten för att man ska kunna erbjuda ännu bättre nyproduktioner och ännu större trygghet i förvaltningen.
Brf Valö Fyr ligger i ett område med gles byggnation, husen har naturtomt som kräver väldigt lite underhåll. Närheten till havet ger området en mycket personlig prägel med ömsom karga klippor och ömsom växtlighet.
– Vi har tagit tillvara på den rustika känslan genom att låta de massiva träelementen synas inne i bostäderna, detta ger en varm miljö där träets naturliga skönhet verkligen framhävs, poängterar Lena Andersson.
Enligt Lena blev Valö Fyr så lyckat därför att samarbetet mellan de olika aktörerna var så gediget. Landströms Arkitekter ritade husen, Fristad Bygg var totalentreprenör och HSB förvaltar nu fastigheterna.

Detta är HSB
HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. Den främsta ambitionen är att skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas. Det kallar HSB ofta för ”Det goda boendet”. HSB är Sveriges största bostadskooperation med ca 548 000 medlemmar, ca 3 900 bostadsrättsföreningar, över 35 000 förtroendevalda samt 31 regionala HSB-föreningar.