Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

Humanistisk utbildning leder till jobb

Humanister förknippas ofta med goda språkkunskaper, kritiskt tänkande och historiska perspektiv, och de ses som en ren tillgång för företag som vill kunna uttrycka sig klart i både tal och skrift. Vid Området för Humaniora och teologi på Lunds universitet utbildas tusentals humanister och religionsvetare, samtliga med specialistkompetens som kan integreras på olika håll i samhället.

Mattias Persson arbetar som arbetslivskoordinator vid Området för Humaniora och teologi (HT-området). En stor del av uppdraget går ut på att undersöka och förbättra anställningsbarheten efter avslutade studier. Här samverkar Mattias med ett stort antal externa aktörer som privata företag, organisationer och myndigheter.

4000 har anknytning till HT
Av Lunds universitets 40 000 studenter har ca en tiondel någon form av anknytning till HT-området. Vid fakulteten studerar inte enbart renodlade humanister, utan även studenter från andra fakulteter som väljer att bredda sin utbildning med kurser som faller under HT-området. Det kan vara allt från litteratur och språk till kurser i religion. Vid Området för Humaniora och teologi finns även program med tydliga yrkesinriktningar, som exempelvis bibliotekarieutbildningen och prästutbildningen.
– Våra studenter får i stor utsträckning jobb efter utbildningen, och finns i princip överallt i samhället idag. Vi ser att de får arbete grundat främst på två faktorer, dels är det ämnesfärdigheter, men minst lika viktigt idag – även generella kompetenser som exempelvis samarbetsförmåga, förmågan till kritiskt tänkande och goda färdigheter i att formulera sig, förklarar Mattias Persson.

Humaniora och entreprenörskap
Höstterminen 2009 introducerades en helt ny kurs med inriktning på humaniora och arbetslivet, syftet var att utbilda humanister i hur man kan använda sina färdigheter för projektledning i affärsverksamhet. Kursen, Projektledning och entreprenörskap för humanister, har ett praktiskt tillämpande där deltagarna bland annat förväntas göra en affärsplan. Att främja för företagsetableringar, och att bidra med nya tankar i befintliga organisationer, har således blivit ett nytt fokusområde inom Humaniora och teologi.

Möjligheter med mänskliga rättigheter
Hösten 2009 såg ett markant ökat söktryck för flertalet program och kurser vid Lunds universitet. Detsamma gällde för många kurser och utbildningar vid Humaniora och teologi.
– Vi inrättar nya kurser och program hela tiden, nu senast på mastersnivå. Jag är ofta med i kvalitetsbedömningen av dessa utbildningar, där jag då främst tittar på anställningsbarheten. Vi har bland annat utvecklat en masterutbildning i mänskliga rättigheter, med en mycket differentierad arbetsmarknad. Här har vi utbildat personer som idag är anställda på Säpo, några har även gått vidare i ämnet och är idag verksamma som forskare. En annan f.d. student är idag ordförande i Svenska Freds, och vi har många fler exempel, säger Persson avslutningsvis.

Maria Lind

Kort presentation Humaniora och teologi, Lunds universitet
HT-området består av de humanistiska och teologiska fakulteterna och erbjuder ett brett utbud av utbildning och forskning som behandlar människan och kulturen, t ex kulturmöten, språk, historia, etik, religion, filosofi, konst, musik, litteratur och annat som formar och definierar kulturerna.