Sön 14 apr / År 42 / Nr 1 2024

Hushållningssällskapen värnar om både matkvalitet och miljö med kraftfulla matprojekt

Hushållningssällskapens Förbund samlar alla 18 regionala Hushållningssällskap över hela landet i det gemensamma syftet att vårda och utveckla landsbygden och dess värden. Det handlar främst om att utveckla och kommunicera kunskap och erfarenheter som (kan) gagnar lantbrukare och andra företagare på landsbygden. Dessutom tar Hushållningssällskapen ett helhetsgrepp om viktiga frågor kring livsmedelsproduktion, miljö och kvalitet på nationell nivå genom att delta i olika projekt som främjar dessa områden. För att se till både miljö- och konsumentnytta driver matkonsulter från Hushållningssällskapen projekt som Mindrematsvinn.nu och Fokus Matglädje som exempel.

– Hushållningssällskapen i Sverige utgör regionalt baserade, fristående kunskapsorganisationer med ett starkt medlemsinflytande. Det första sällskapet etablerades på Gotland redan 1791 och resterande Hushållningssällskap bildades i början av 1800-talet. Det är med andra ord en anrik och spännande historia som ligger bakom dagens moderna Hushållningssällskap som utvecklats till en heltäckande kunskaps- och rådgivarorganisation, från att till en början ha etablerats i syfte att öka och rationalisera livsmedelsproduktionen i Sverige, berättar Åke Clason, förbundsdirektör vid Hushållningssällskapens Förbund.
Idag anlitas Hushållningssällskapet av såväl landsbygdsföretagare, myndigheter och offentliga organisationer. Dessutom vänder man sig till målgrupper som är intresserade av mat och hälsa som till exempel offentliga måltidsverksamheter inom kommun och landsting. Ett annat verksamhetsområde är gymnasieutbildning inom naturbruk.

Projekt som gynnar offentlig måltidsverksamhet
Margareta Frost Johansson är utvecklingsledare inom området mat och hälsa, och har ansvar för de nationella projekten Mindrematsvinn.nu och Fokus Matglädje. Båda projekten kretsar kring att genomföra aktiviteter som gagnar matkvalitet och måltidsglädje samt vårt förhållande till mat, kunderna är framförallt kommuner och landsting.
Fokus Matglädje är ett projekt som ska gynna den offentliga måltidsverksamheten genom att göra den mer effektiv och samtidigt skapa möjligheter för mer attraktiva måltider. Genom att utgå från de deltagande kommunernas matarbete och engagemang från personal, kostchefer och politiska beslutsfattare ges möjlighet att ta fram en förankrad en kostpolicy som talar om hur det ska fungera och vad målet med verksamheten är.
– Vi inspirerar till nya vanor som på sikt resulterar i en mer effektiv och stimulerande verksamhet för såväl personal som matgäster, säger Margareta Frost Johansson.
Hittills har Hushållningssällskapens konsulter arbetat med ett 50-tal kommuner och under året pågår arbete med ytterligare ett 20-tal. Projektet är en del av landsbygdsminister Eskil Erlandssons vision för Matlandet Sverige och finansieras delvis av Jordbruksverket.

Mindre svinn gynnar både miljö och ekonomi
Mindrematsvinn.nu är ett parallellt projekt som också bedrivs med stöd från Jordbruksverket. Projektet startade 2011 och man har hittills anordnat workshops för att samla erfarenheter från bl.a. kostchefer, miljöstrateger och Agenda 21-samordnare. Resultatet av sammankomsterna ska omvandlas till en verktygslåda på nätet för alla som är intresserade av att minska matsvinnet till fördel för både miljö och ekonomi.
– Vi anordnar under 2012 utbildningar i ett 100-tal kommuner där vi arbetar för att göra måltidspersonalen mer medveten om hur man kan ta tillvara på mer och slänga mindre. Om vi ser globalt (omfattar I-länder) så slängs ungefär 50 procent av all mat som produceras, det är oacceptabelt och tillsammans måste vi ta ansvar för att göra något åt det. Svinn förekommer i alla led – från lagerhållning vidare till transport och så till butik och till sist genom dåligt planerad matlagning och bristande kunskap i hur man kan ta tillvara på råvaror mer effektivt, upplyser Margareta Frost Johansson.

Hungrig.nu för bättre resursanvändning
Hungrig.nu är ett annat projekt som Margareta Frost Johansson arbetar med. Det började för ca 12 år sedan med Matstart, ett projekt som drevs i samarbete med Barnavårdscentralerna i Sverige. Då togs det fram en hel del material kring hur man lagar god och näringsriktig barnmat, material som nu uppdateras och utkommer i ny tappning.
Hungrig.nu, vill stimulera till mer matlagning från grunden och är en inspirationskälla för hela familjen. Hungrig.nu består av hemsidan www.hungrig.nu, en inspirationsbok om mat och måltider samt ett nyhetsbrev. Projektet drivs idag av Hushållningssällskapens Förbund med stöd från flera branschorganisationer inom livsmedelssektorn och intresset tycks öka med drygt 1500 prenumeranter på nyhetsbrevet bland annat.
Margareta Frost Johansson understryker att den här typen av projekt, som vänder sig till stora målgrupper och privata konsumenter i synnerhet, är en bra utveckling för framtiden om man vill nå ut med sina budskap och därmed skapa bättre resursanvändning med mindre svinn och bättre miljöprestanda. Dessutom omsätts mycket kunskap som förhoppningsvis leder till att det lagas mer näringsriktig och god mat, som skapar matglädje.