Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

Husman Lokaler arbetar med långsiktighet i alla led

Familjeföretaget Husman Lokaler AB äger och förvaltar kommersiella fastigheter med långsiktiga perspektiv i Örebro och Eskilstuna. För Husman Lokaler och systerbolaget Husherren Fastigheter AB handlar fastighetsförvaltning företrädesvis om att implementera sunda värden där förädling och miljöriktighet är viktiga inslag. Eftersom företagen inte är beroende av att visa upp vinst varje kvartal så kan resurser läggas på att rusta upp och höja värdet i befintliga fastigheter istället.

Husman Lokaler har satsat på kommersiella fastigheter. I Örebro äger och förvaltar företaget bl.a. butikslokaler i det attraktiva köpcenterområdet Marieberg och i Eskilstuna har man kontor och lager samt även större butikslokaler som idag inhyser bl.a. Jysk och Sängjätten.
– Vår främsta styrka är att vi förvärvar fastigheter med ett långsiktigt perspektiv, säger Magnus Carlsson, fastighetschef för Husman Lokaler. Att vi dessutom är lokala gör att vi är en attraktiv samarbetspartner för företag som vill etablera sig i regionen. Alla våra administrativa funktioner finns här, vi känner regionen väl och vi kan snabbt skapa kontakt med andra aktörer här. Det är viktigt inte minst när nya företag kommer hit, kanske är det fråga om en internationell etablering och då är det viktigt att man har kontakt med någon som verkligen känner området.

Egna hantverkare och kundanpassade lösningar
En annan viktig framgångfaktor och något som skapar långsiktig kostnadseffektivitet är att Husman Lokaler även har tillgång till egna hantverkare och egen personal som sköter exempelvis snöröjning och skötsel av grönytor.
– Genom att vi har knutit till oss hantverkskompetens kan vi hålla en mycket hög servicegrad för våra hyresgäster där vi snabbt är på plats om något inträffar. Vi har härmed också kontroll över våra kostnader för reparationer och underhåll, och vi kan framförallt planera framtida underhåll och arbeta förebyggande tack vare att vi har den största resursen – hantverkskompetensen – inom det egna bolaget.
Husman Lokaler har i flera fall också byggt fastigheterna i egen regi efter speciella behov. Ett exempel är Posten Logistiks terminal.
– Vi arbetar som jag sa tidigare med långsiktighet, och det tankesättet omfattar även våra relationer. Vi har tagit fram kundspecifika koncept även för andra verksamheter utöver Posten. Vi hyr exempelvis ut lokaler till Landstinget Sörmlands synskadecenter. Det är relativt ovanligt att en offentlig verksamhet hyr av an privat aktör, men eftersom vi kan tillgodose deras behov på bästa sätt var vi det självklara valet, säger Magnus Carlsson stolt.

Aktuella projekt
Magnus Carlsson berättar att det finns planer på att bygga upp till 500 nya bostäder då man förvärvat den stora industritomten som Arla hade tidigare. Detaljplanen utformas tillsammans med kommunen och i området finns goda möjligheter även för kommersiella lokaler som passar för mindre matbutiker och serviceverksamheter.
Husman Lokaler ska även bygga två nya livsmedelsbutiker åt Coop på Holmen och Ladugårdsängen i Örebro. Det blir fastigheter på ca 6000 m2 vardera med närhet till bostadsområden i centrala Örebro. Byggnationen är i full gång och den första butiken räknar med att kunna öppna till hösten 2013.