Fre 2 dec / År 40 / Nr 5 2022

Hydraulcylindrar och gripklor från Dala-Järna

Edvin Larssons Mekaniska AB i Dala-Järna har lång erfarenhet av att utveckla och producera hydraulcylindrar och gripklor. I den moderna verkstaden utförs både svarvning, svetsning, montering och målning.
Det anrika familjeföretaget grundades 1946 och drivs idag av tredje och fjärde generationen.

Edvin Larssons Mekaniska ägs och drivs idag av grundaren Edvin Larssons sonson, Jan Bertils, och hans söner Fredrik och Tom Bertils.
– Edvin startade verksamheten som bysmed och hjälpte bönderna i trakten. Det höll han på med fram till 60-talet då hydraulcylindrar kom i bilden, berättar Fredrik Bertils, som började arbeta i företaget 1997. 2003 gick även brorsan Tom in i bolaget.
Företaget sysselsätter i dagsläget 28 anställda. Omsättningen 2010 landade på 36 miljoner kronor och årets omsättning beräknas bli cirka 45 miljoner.
Edvin Larssons Mekaniska har tillverkat hydraulcylindrar sedan mitten av 1960-talet och 1991 startades tillverkningen av gripklor.
– Hydraulcylindrarna går i huvudsak till skogssidan, entreprenadsidan och den mobila sidan. Kunderna finns främst i Sverige, men även lite i Polen. När det gäller gripklorna vänder vi oss mot skogssidan och kunderna där finns i huvudsak i Sverige, men även i Japan. Indirekt så finns våra produkter i maskiner som går ut i hela Europa, berättar Fredrik Bertils.

Återkommande kunder
Edvin Larssons Mekaniska har sju stora och återkommande kunder och ett 20-tal mindre. Bland de större kan nämnas Mählers International i Rossön, Bruks i Arbro, Engcon Nordic, FTG Cranes och Holms Industrier i Motala.
Under 2000-talet expanderade företaget kraftigt och i flera omgångar fick man anpassa verksamheten till den ökade efterfrågan. I mitten av juli i år gjordes en utbyggnad av prouktionsytan med 305 kvadratmeter.
Företagets affärsidé är att förse svenska och europeiska kunder med högkvalitativa gripklor och hydraulcylindrar, som tillverkas i den egna fabriken i Dala-Järna.
Ledorden för Edvin Larssons Mekaniska har alltid varit hög kvalitet på både produkter, leveranser och service.

Modern maskinpark och välutbildad personal
Företagets supermoderna maskinpark tillsammans med den välutbildade personalen ger de bästa förutsättningarna för utveckling och kvalitet.
I produktionsanläggningen finns sju CNC-svarvar, åtta svetsstationer och monteringsavdelning. 2007 installerades en toppmodern målerianläggning och våren 2011 installerades en ny svetsrobot.
– Det är hård konkurrens på hydraulcylindrar i Sverige, men vi klarar oss hyfsat. De senaste tio åren har vi haft en bra utveckling och vi klarade oss även bra genom lågkonjunkturen. Vi växer hela tiden och ska utveckla våra maskiner för att klara efterfrågan, säger Fredrik Bertils avslutningsvis.