Tor 26 maj / År 40 / Nr 1 2022

Hyresbostäder erbjuder miljösmarta hus i Europas grönaste stad

Hyresbostäder i Växjö AB har hyresfastigheter i ett tiotal bostadsområden i Växjö.
Bolaget erbjuder lägenheter för såväl den lilla som stora familjen i varierande områden och prislägen.
Miljön är en viktig del för bostadsbolaget och man jobbar ständigt för att leva upp till Växjös ambition att vara Europas Grönaste Stad.

Hyresbostäder i Växjö bildades 1995 genom en fusion av de tre bostadsbolagen VäxjöByggen, VäxjöBostäder och Hyresbostäder. Det nya namnet blev Hyresbostäder som idag är ett helägt dotterbolag till kommunägda Växjö Kommunföretag.
– Vi har i dagsläget cirka 5 000 bostäder i Växjö centrum med närområden. Det är olika lägenhetstyper i varierande bostadsområden, vilket är en fördel om våra hyresgäster vill byta lägenheten inom vårt bolag. De har alltid valmöjligheter, säger Mariola Kruse, marknadschef på Hyresbostäder i Växjö AB.
Bolagets uppgift är att vara en aktiv del av Växjö kommuns samhällsutveckling genom att utveckla, förvalta och underhålla fastigheter så att behovet av attraktiva och prisvärda bostäder tillgodoses.
– Vi är en liten organisation, som jobbar mycket med fokus på service, säger Mariola Kruse.

Störst på studentlägenheter
Hyresbostäder erbjuder lägenheter i varierande storlekar och en stor del av utbudet är smålägenheter.
– Hälften av våra lägenheter är studentlägenheter och där är vi det största bolaget i Växjö. När det gäller allmännyttan så finns det tre bostadsbolag i Växjö och där har vi drygt 70 procent av bostadsmarknaden, berättar Mariola Kruse.

Europas grönaste stad
Växjö lanserar sig som ”Europas Grönaste Stad” och här vill också Hyresbostäder vara med och dra sitt strå till stacken.
– Vi jobbar på alla sätt och vis för att leva upp till att vara ”Europas Grönaste Stad” och arbetar ständigt med förbättringar i alla led när det gäller miljöfrågor. En slogan som vi har är ”Hos oss ingår miljön i hyran”. Vi har en viktig roll att fylla, bland annat hur man beter sig med sopsortering, energifrågor och så vidare, säger Mariola Kruse.
Hyresbostäder har satsat och kommer att satsa på att minimera energianvändningen i sina fastigheter – vältrimmade fastigheter med modern utrustning bidrar till detta.

Miljösmarta hus
I all nyproduktion bygger man energisnålt, vilket passivhusen på Portvakten Söder är talande exempel på.
De två fastigheterna på Portvakten Söder mellan Växjösjön och sjön Trummen stod klara i oktober 2009. Idag är fastigheterna de högsta bostadshusen i Sverige som är byggda i trä och enligt passivhustekniken.
Miljösmarta hus är inte bara bra för miljön utan också för ekonomin. Driftskostnaderna för att värma upp ett hus är en av de största utgifterna.
– Portvakten Söder är ett unikt projekt som blivit både nationellt och internationellt uppmärksammat eftersom man byggt de åtta våningar höga husen endast i trästomme, berättar Mariola Kruse.
Inför framtiden vill Hyresbostäder utveckla hyresrätten och fortsätta vara en viktig länk i kommunens utveckling.