Mån 15 apr / År 42 / Nr 1 2024

I Göteborg finns en av Nordens främsta fysikmiljöer

Institutionen för Teknisk fysik är den största enskilda fysikinstitutionen i Göteborg, och bildar tillsammans med Fundamental fysik vid Chalmers och Fysik vid GU en av Nordens främsta fysikmiljöer. Den gemensamma målsättningen är att täcka alla fysikens olika områden med undervisning såväl som forskning.

Forskargrupperna vid Teknisk fysik består av både teoretiker och experimentalister, som arbetar med allt från biomaterial och så kallade mjuka material till effektivisering av kol- och kärnkraftverk. Ett område som många av forskarna arbetar relaterar till energiteknologier. Den energirelaterade forskningen omfattar bland annat framtidens teknologier som krävs i ett sol-/vätebaserat energisystem – bättre batterier, bränsleceller och vätelagringsmaterial till exempel. Institutionens profil passar därmed väl in i Chalmers vision om en hållbar utveckling. En stor del av den forskning som bedrivs vid institutionen är externt finansierad, och många projekt uppmärksammas långt utanför Sveriges gränser.
– Våra särskilda spetsområden materialvetenskap, nanovetenskap och energirelaterad forskning, är också tre av Chalmers nyligen etablerade styrkeområden, berättar Per Jacobsson, prefekt på Teknisk fysik.
Ett exempel där kunskap om material och nano kombinerats på ett framgångsrikt sätt är en helt ny mätteknik för katalys, som utvecklats av institutionens avdelning för Kemisk fysik. Metoden, som utnyttjar optiska resonanser hos nanopartiklar för att studera reaktionerna på en katalysator, presenterades i en artikel i tidskriften Science i slutet av förra året.

Särskilda styrkeområden ger nya möjligheter
Förutom nämnda Energi, Nanovetenskap och nanoteknik och Materialvetenskap finns Informations- och kommunikationsteknik, Livsvetenskaper, Produktion, Samhällsbyggnad och Transport med i Chalmers satsning på styrkeområden, som inleddes under förra året. Styrkeområdena är en utveckling av arbetet med Chalmers initiativ som pågått sedan 2007.
– Satsningen ger oss möjlighet att expandera vår verksamhet och även göra nyrekryteringar, och det är förstås både spännande och utmanande, säger Per Jacobsson.

Fysik för framtiden
Söktrycket till Chalmers fysikutbildningar ligger fortsatt i topp i Sverige. Tillsammans med institutionens tre masterprogram: Complex Adaptive Systems, Applied Physics och Nuclear Engineering – samtliga med stort antal sökande och tydlig internationell karaktär, är institutionen med och formar framtidens ingenjörer och fysiker. Nystartade Nuclear Engineering, en masterutbildning inom kärnteknik, har blivit något av en succé och hela området ser ut att gå mot en renässans.
– Vi ser fram emot att ta oss an de utmaningar som samhället står inför, och bidra till hållbara lösningar med ny fysik och nya material. Med alla duktiga forskare och nyfikna studenter står vi väl rustade, avslutar Per Jacobsson.