Lör 20 apr / År 42 / Nr 1 2024

I Hallstahammar skapas tillväxt genom samverkan

Samverkan, möjlighetstänkande, kompetens och entreprenörskap är ledorden för Hallstahammars kommuns näringslivsarbete. Hallstahammar har under de senaste fem åren klättrat 110 placeringar i den rankning som Svenskt Näringsliv gör varje år med inriktningen positivt företagsklimat. I Hallstahammar finns ett unikt sätt att föra regelbunden dialog mellan näringsliv och kommun. Sju olika företagsnätverk i kommunen samverkar genom en ekonomisk förening, Hallstahammar Promotion, där kommunalråd, kommunchef och näringslivschef sitter adjungerade i styrelsen.

Genom Hallstahammar Promotion anordnas bl.a. mässor, seminarier, möten mellan företag och kommunens politiker samt gemensamma insatser för att marknadsföra Hallstahammar under mottot ”Det goda livet i storstadens närhet”.
Hallstahammar Promotion har under de senaste åren drivit ett antal lyckosamma kompetensutvecklingsprojekt, med medel från Europeiska socialfonden. 1200 medarbetare i över 70 företag har utbildats för en summa av 23 miljoner kronor. Projekten har varit möjliga att genomföra genom samverkan, då likviditeten lösts genom en kommunal borgen för en nödvändig checkkredit.
Näringslivschef Kent Sjöström beskriver arbetet som en fantastisk samverkan mellan kommunen och näringslivet, där man med gemensamma insatser skapar tillväxt för orten.
– Vår konstellation med sju olika nätverk för samverkan gör oss unika. Vi har en stor kompetens och erfarenhet med oss, eftersom vi har drivit den här typen av projekt under en längre tid. Vi har ytterligare en ansökan hos Europeiska Socialfonden, som avser stöd till utveckling av handeln i kommunen. Närheten till Västerås upplevs som positiv, men ställer samtidigt högre krav på den lokala handeln för att hävda sig i den ökade konkurrensen.

Aktiviteter kring ökat entreprenörskap
Nyligen har företagare, kommuntjänstemän och politiker, totalt femtiosex personer, träffats under två dagar för att enas om vad som är viktigt för att skapa tillväxt, samt diskuterat kring hur arbetet ska fortsätta för att ytterligare förbättra företagsklimatet i kommunen. Arbetet resulterade i olika arbetsområden som samtliga är viktiga för att generera tillväxt.
Arbetsgrupper, med en blandning av företagare, politiker och tjänstemän, kommer att fortsätta det påbörjade tillväxtarbetet. En av arbetsgrupperna fokuserar på entreprenörskap i grund- respektive gymnasieskolan. Inom näringslivet prioriteras samarbeten med skolan, för att höja entreprenörsandan bland eleverna i ett tidigt skede.
– Det är imponerande att så många företagare är intresserade av att samverka för att utveckla de tillväxtfaktorer som presenterats, säger Kent Sjöström.
Även om Hallstahammars kommun till ytan är den minsta kommunen i Västmanland finns här tre olika företagskulturer. Hallstahammar i norr präglas av verkstadsindustri och större företag. Kolbäck är en småskalig småföretagarort mitt i jordbruksdistriktet. Strömsholm, med anrika traditioner, utmärker sig genom att ha en av tre riksanläggningar för utbildning inom ridsport.
Strömsholm är således ett centrum för den civila ridutbildningen i landet. Idag utbildas framförallt ridlärare här, och det är snart 500 år av erfarenhet och ädel kultur i form av hästar, byggnader och anläggningar, som finns samlad i Strömsholm.
– Här finns även ett av Europas modernaste djursjukhus, med 200 anställda. Djursjukhuset är även en av våra största arbetsgivare i kommunen.

Mycket folk i rörelse
I anslutning till Strömsholm, med ridsport och anrika byggnader, anordnas en hel del upplevelser som lockar många besökare. Uppskattningsvis drar Strömsholm upp till 200 000 besökare årligen till olika musik- och kulturevenemang tillsammans med tävlingar inom ridsport. Strömsholms kanal är Sveriges näst äldsta och räknas som kulturarv.
– Det är väldigt mycket folk i rörelse här i vår lilla kommun under sommaren. Åsby-Skantzenområdet är vårt mest besökta område. Här finns upplevelsehandel, hotell, bad, camping, gästhamn, muséer och många ställen att fika på intill kanalen. Det handlar om upp till en halv miljon besökare per år, och i vår kommun bor ca 15 000 människor, upplyser Kent Sjöström.
Den rika besöksnäringen kan vara en väg in även för handeln att utvecklas framöver, därför hoppas man i Hallstahammar på ytterligare stöd från EU, för att kunna trygga en ljus framtid för flera näringslivssegment.