Fre 27 maj / År 40 / Nr 1 2022

I Jönköping vill man främja miljön!

För att få en bättre miljö arbetar Jönköpings kommun sedan 1996 med miljödiplomering av olika företag. Allt fler är intresserade av att få miljödiplomet och våren 2010 delade man ut det hundrade diplomet.
-Alltfler företag inser fördelarna med vår miljödiplomering, som lämpar sig för mindre företag, tjänsteföretag, myndigheter och offentlig verksamhet, säger Eva Göransson, som är samordnare av Agenda 21 i kommunen.
Idag räknar man med att omkring 140 företag i jönköpingstrakten arbetar enligt miljödiplomeringsmodellen och så sent som den 12 oktober fick 13 nya företag sina diplom.

Vill underlätta miljöarbete
Tanken med miljödiplomeringen är att den ska underlätta miljöarbetet för verksamheten i de olika företagen. Till stöd har man bland annat en checklista med olika punkter som ska uppfyllas. För den som är intresserad går det bra att gå in på www.jonkoping.se/miljo för att läsa listan och få mer information. För att bli godkänd ska man uppfylla samtliga obligatoriska punkter samt 75 % av de frivilliga. Den som vill delta anmäler sig till miljökontoret och får då dels en checklista, dels en handledningspärm som är relevant för den verksamhet man bedriver. En extern revision görs sedan och blir företaget godkänt har de rätt att använda diplomeringens logotyp i sin marknadsföring. Diplomeringen gäller ett år och sedan finns det förstås möjlighet att förnya den.

Fördel vid upphandlingar
Bland de diplomerade företagen nämner Eva Göransson Länsförsäkringars kontor i Jönköping samt Domstolsverket. För företag medför diplomeringen ständiga förbättringar, bland annat är det en fördel vid upphandlingar.
Vad säger då diplomeringen? Jo, att företaget på ett strukturerat sätt arbetar med miljöfrågor.
Det är omöjligt att så här kort berätta om allt som görs. Årsskiftet 2009/10 startade till exempel tekniska kontoret, socialtjänsten, skol- och barnomsorgsförvaltningen samt Upptech ett treårigt projekt där kommunala verksamheter ska använda sin energi lite smartare. Just nu deltar flera skolor, ett par äldreboende samt ett gruppboende i det projektet, där man genom råd, stöd och utbildning vill få ner energianvändningen.

Miljöfika för företag
Ytterligare ett sätt att skapa intresse runt miljödiplomeringen är att kommunen startat något man kalla Miljöfika. Det är ett forum där företag kan utbyta erfarenheter om miljöteknik och få praktiska råd i sitt miljöarbete. Där får företagen inte bara fika, utan under ungefär en och en halvtimme får man lyssna till företag eller göra studiebesök med anknytning till miljöfrågor.