Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

I Kronoberg vill vi göra skillnad – på riktigt

En av våra största utmaningar är att hela tiden utveckla vår verksamhet och därmed förenkla livet för de vi är till för. Genom att samverka i såväl stort som smått, lokalt och globalt, regionalt och nationellt, lägger vi grunden till de konkreta framsteg vi gör. Framsteg som är frukten av långsiktiga satsningar och som i slutändan gör skillnad.

Ett av de första initiativ jag tog som landshövding var att öppna upp Residenset i Växjö och göra det till en naturlig mötesplats för erfarenhetsutbyte. Sedan 2008 förs det regelbundet strategiska samtal på residenset. Att på detta sätt bjuda in till dialog med regionala, och ibland även nationella, aktörer har varit en nyckel till framgångsrik samverkan.

Syftet med de strategiska samtalen är att lyfta de problem och möjligheter som finns i länet. Samtalen är sakfrågeinriktade och de som deltar inbjuds specifikt utifrån vilken fråga som diskuteras. Målet är dock inte att enbart synliggöra Länsstyrelsens kunskap och kompetens, vi vill också skapa ömsesidig förståelse för varandras roller och i möjligaste mån skapa samsyn och lösningar som alla är betjänta av. De frågor som tas upp har ofta bäring på näringslivets behov att möta myndigheter. Som bekräftelse på att vi lyckas med våra ambitioner mottog jag en utnämning under Företagardagen 2011 i Växjö. Där beskrevs våra strategiska samtal som ett unikt dialogforum mellan näringsliv, politik och universitet.

Viktigt att förenkla och förbättra
I somras beslutade regeringen att ge Länsstyrelsen i Kronobergs län det nationella uppdraget att samordna Sveriges samtliga länsstyrelser i arbetet att förenkla för företagen. Vi har precis kickat igång uppdraget på allvar, men hoppas kunna redovisa synliga resultat relativt snart. Det handlar inte bara företagens vardag, utan förenklingsarbetet kommer även till nytta för den vanlige medborgaren.

Redan innan vi fick regeringsuppdraget hade vi inlett ett förenklingsprojekt i länet med syftet att stärka regionen. I Kronobergs län sticker Växjö som centralort ut från mängden. I övrigt består länet mestadels av mindre orter. I dagens samhälle där urbaniseringen är påtaglig blir en levande landsbygd viktig för hela länets attraktionskraft. I en levande landsbygd stannar människor kvar och nya flyttar in. Genom att ta initiativ till förbättringar och att tänka service i allt vi gör främjar vi en sådan utveckling.

Kronoberg – en del av världen
Det är viktigt att vi vidgar våra perspektiv och inser att vi är en del av världen. Detta gäller inte bara Kronoberg, utan generellt i Sverige. Förra året deltog vi tillsammans med Regionförbundet Södra Småland och Växjö kommun vid världsutställningen Expo i Shanghai i Kina. Under denna resa skrevs ett samarbetsavtal med staden Suzhou.

I slutet av september i år reste en delegation med länsrådet Lennart Johansson i spetsen tillbaka till Kina och Suzhou. Syftet med denna resa var framför allt att följa upp och fördjupa kontakterna som knöts vid den första resan och att tydliggöra hur vi kan samarbeta för ökad tillväxt och hållbar miljö.

Vår delegation i Kina fick på nära håll se den ofattbart snabba utveckling som sker i Kina och dess negativa baksida. Länsstyrelsen i Kronobergs län är stolt medfinansiär till projektet Swedish Sustainable Business (SSB). Projektet syftar till att öka kinesiska företags sociala ansvarstagande, främst i fråga om personalens arbetsvillkor och miljöpåverkan. Detta gör man genom att anordna seminarier för att sprida kunskap och genom att använda svenska företag som förebilder.

Långsiktiga satsningar bär frukt
Ofta kan resultaten av det vi gör ses direkt. I andra fall måste man ha tålamod för att kunna se de konkreta framstegen. Det är min övertygelse att de satsningar vi gör, de initiativ vi tar och de regionala, nationella och internationella relationer vi knyter kommer att bära frukt på lång sikt. Genom att visa handlingskraft idag och själva bestämma vad vi vill med morgondagen kan vi göra skillnad. På riktigt.