Lör 20 apr / År 42 / Nr 1 2024

I Linköping blir matresterna biogas

Att avfallssortera är något som gynnar miljön.
Tekniska Verken i Linköping har tagit fasta på detta genom sitt nystartade projekt ”Gröna Påsen” – ett enkelt och effektivt system, som gör att matrester omvandlas till biogas.

Under våren har ett startpaket med gröna påsar, en påshållare och en informationsbroschyr delats ut till hushållen i Linköping inför starten av utsortering av matrester.
– Vi började med projektet den 2 april i år och har haft en massiv informationskampanj under hela våren. Det är ett politiskt beslut att vi ska sortera ut matavfall för att behandla det biologiskt och göra biogas av det, berättar Fredrik Remneblad, AO-chef på Tekniska Verken.
Den gröna plastpåsen med matavfallet slängs i den vanliga soptunnan som vanligt och hämtas av sopbilen precis som tidigare. Alla soppåsar körs sedan till en anläggning där de gröna påsarna skiljs från övriga påsar med så kallad optisk avläsning. Ett maskinellt öga läser av färgen på de gröna påsarna, som sorteras ut i en separat container. När påsen rivits bort rötas matavfallet i biogasanläggningen för framställning av biogas, som sedan används för fordonsdrift. Från processen får man även biogödsel, som används för gödning av åkermark.
– Beslutet om att sortera matrester ligger i linje med ett nationellt miljömål, som innebär att minst 35 procent av allt matavfall ska återvinnas biologiskt och det gäller både hushåll, storkök, restauranger och butiker, berättar Linda Genander, kommunikatör och verksamhetsutvecklare på Tekniska Verken.

Ett hållbart samhälle
Tekniska Verken är ett regionalt företag som verkar för ett väl fungerande och långsidigt hållbart samhälle.
Företaget har totalt cirka 280 000 kunder som drar nytta av bolagets produkter och tjänster – el, belysning, fjärrkyla, avfallshantering, bredband och biogas.
Tekniska verkens olika anläggningar är centrala punkter för företagets verksamheter. Anläggningarna är av skilda slag: avloppsreningsverk, vattenverk, vattenkraftverk, kraftvärmeverk och avfallsanläggningar.
I många avseenden är Tekniska Verkens anläggningar föregångare. Till Gärstadverket och anläggningen som tar hand om avfall kommer varje år många delegationer som vill studera modern avfallsteknik i praktiken. Och Tekniska Verken delar gärna med sig av sitt kunnande och sina erfarenheter.

Lång tradition
– Vi började med fjärrvärmeutbyggnad och avfallssortering redan på 1950-talet och har en lång tradition av att jobba med energifrågor. Dessutom har vi en avfallsanläggning som ligger strategiskt placerad och samlokaliserad med Leca-anläggningen. Det gör att vi har speciella förutsättningar som gör det lämpligt att hålla på med avfallshantering, säger Fredrik Remneblad.
– Allmänheten i Linköping är väldigt engagerad och positiv när det gäller Gröna Påsen och återvinning av matrester, vilket är glädjande, tillägger Linda Genander.
Tekniska Verken har dotterbolag i form av Svensk Biogas, Stadspartner, Utsikt Nät, Bixia och Usitall. I koncernen ingår även Katrineholm Energi.

Koncernen sysselsätter cirka 1 000 anställda och omsatte cirka 5,9 miljarder kronor 2011.