Mån 15 apr / År 42 / Nr 1 2024

I tider av utmaning underlättar Ledningsbolaget sjukvårdens arbete

Ledningsbolaget i Skandinavien AB erbjuder stöd för sjukvården i tider av utmaning. Genom att bland annat erbjuda managementtjänster där man tillhandahåller chefer med erfarenhet av att leda vårdverksamheter underlättas sjukvårdens dagliga arbete i tider när man inte har egen tillgång till det ledarskap man behöver. Rekrytering tar tid och ofta står det inte helt klart vilken kompetens man behöver över tid. Då kan Ledningsbolaget erbjuda ett alternativ eftersom man specialiserat sig på tidsbegränsade bemanningstjänster med fokus på högre positioner inom vården.

Ledningsbolagets verksamhet etablerades 1998 av Praktikertjänst AB. Sedan 2005 drivs företaget i egen regi av VD Jan Thorling VD och vVD Lena Olsson. 2007 togs ytterligare en delägare in i bolaget, Jan Carlsson. Tjänsteutbudet har breddats och omfattar idag också kompletta verksamhets- och vårdanalyser liksom produktions- och kapacitetsanalyser.
– Vi gör alla typer av utredningar som t ex analyser av hur patienter söker och får vård i sjukvårdssystemens olika nivåer. Syftet med denna typ av analyser är göra jämförelser och bedömningar av vilken typ av kompetens och kapacitet som behövs för varje verksamhet, berättar Jan Thorling.
Kulturanalyser grundat på medarbetarintervjuer är en annan typ av uppdrag som Ledningsbolaget utför. Syftet är att identifiera gömda värden i verksamheter.
– På senare år har vi utvecklat koncept för strategisk verksamhetsstyrning – en styrmetodik som bland annat stöder flera samtidiga leanprocesser, förklarar Lena Olsson.

Ledningsteam – inte en ensam chef
Alla som arbetar på uppdrag av Ledningsbolaget har ett förflutet som chef inom sjukvården och är knutna till bolaget i ett medarbetarnätverk. Syftet med denna lösning är att alltid kunna erbjuda de mest lämpade personerna i ett givet uppdrag.
– När vi tillhandahåller våra chefer ingår alltid ett utökat ledningsstöd från bolaget för att säkerställa att idéer som skall omsättas till förbättring blir analyserade mer än en gång innan de implementeras. I den processen är det viktigt att skapa en struktur för delaktighet för alla medarbetare, menar Lena Olsson.

Utvecklar för framtiden
Tänk om alla parter var överens om alla för patienten viktiga frågor som t ex vad, hur och när redan vid beslutet om en vårdinsats! Vi talar då om ett avancerat system med full kontroll över alla logistikflöden. I framtiden kan detta bli verklighet. Teknikstödet finns, men den stora utmaningen ligger i att identifiera vårdprocesser som fungerar för stora och avancerade organisationer som offentlig och privat sjukvård.
– När vår verksamhet etablerades fokuserade man enbart på management for hire. Idag har analyser av olika slag blivit minst lika efterfrågade från våra uppdragsgivare . Vi utvecklar ytterligare ett affärsområde som lovar stor tillväxtpotential, men mer kan jag dessvärre inte avslöja i dagsläget, säger Jag Thorling lite som avslutning.