Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

i2Lab bidrar till att förbättra forskning och pedagogisk kvalitet inom interaktion och design

En ny laboratoriemiljö växer fram vid Umeå universitet och Institutionen för tillämpad fysik och elektronik då Immersive Interaction Lab (i2Lab) etableras med ambition om att stärka kunskapen inom framförallt interaktionsdesign. Immersive Interaction definieras som ett intelligent och miljöbaserat användargränssnitt och avser ett samspel där användaren kommunicerar med ett system som svarar och beter sig som en människa. Tekniken i sig är revolutionerande och bygger på doktor Shafiq ur Réhmans engagemang inom området.

Intelligenta system som kan kommunicera precis som vi, reagera dynamiskt efter enskilda situationer och därmed ge mycket specifika svar utgör grundpelaren i Shafiq ur Réhmans arbete. Vad som gör tekniken ännu häftigare är att användaren inte behöver förlita sig på konventionella interaktionstekniker (baserat på fysiska enheter såsom mus, tangentbord och liknande) utan kan kommunicera efter egna behov. Systemet uppfattar och reagerar alltså adekvat på användarens åtgärder, som kan vara röstbaserade eller ögonstyrda som exempel.

Både pedagogisk och forskningsbaserad plattform
Verksamheten inom i2Lab fokuserar på forskning och utveckling av Immersive 3D-vision för mobila och fasta gränssnitt med hög användarvänlighet. Genom i2Lab kompletteras universitetets arbete med att förbättra forskning och pedagogisk kvalitet inom interaktion och design. Laboratoriet kommer att utvecklas till två samverkande plattformar, en för utbildning och en för forskning.
Som pedagogisk plattform kan i2Lab användas vid experimentella tester inom interaktionsdesign som stärker studenternas kompetens avsevärt. Tillgången till laboratoriet kommer att stimulera och inspirera studenterna mot en högre nivå, liksom motivera ytterligare för avancerad forskning inom området Immersive Interaction.

Integrering mellan olika kunskapsområden
Som en forskningsplattform kommer i2Lab framförallt att fokusera på undersökning och utveckling av realtidsinteraktiva system med mer avancerade 2D-och 3D-tracking, rendering och s.k. action-manipulation med hjälp av ett användargränssnitt baserat på datorseende.
– Det främsta syftet är att utforma naturliga och intuitiva former av interaktion mellan människor och modern teknik, förklarar Shafiq Ur Rehman. För att nå uppsatta mål kommer vi att undersöka nästa generation av 2-D och 3-D-rendering och visualiseringstekniker. Vi befinner oss fortfarande i uppbyggnadsfasen av i2Lab, men förhoppningen är att satsningen så småningom ska utvecklas till ett tvärvetenskapligt forskningskluster som kommer att föra ihop den expertis som exempelvis datatekniker, elektronikingenjörer och interaktionsdesigners har för att vidareutveckla tekniken kring Immersive Interaction.

För mer information besök gärna: www.tfe.umu.se/forskning/immersive-interaction-lab/