Sön 14 apr / År 42 / Nr 1 2024

ICAP:s IT-lösningar ger funktionshindrade fler arbetsmöjligheter

ICAP AB identifierar och testar olika IT-baserade system och hjälpmedel framtagna för människor med funktionshinder. Hjälpmedlen är av olika karaktär för att passa olika typer av funktionshinder, det gemensamma för samtliga är att de baseras på långt utvecklade IT-lösningar och därmed överbryggar de hinder som finns för att individen ska kunna utföra ett visst arbete.

ICAP är ett kunskapsföretag som arbetar helt individanpassat. Förutom att företaget identifierar och anpassar IT-system och andra hjälpmedel från hela världen till den svenska marknaden så erbjuder ICAP även olika typer av utbildningar för att maximera nyttan av de investeringar som hjälpmedlen innebär.

Hållbara lösningar för alla
Hela kedjan sköts av ICAP, från utredning till framtagning av lämpligt hjälpmedel, därefter leverans och tillhörande utbildning samt support för eftermarknaden.
Visionen är att kunna erbjuda hållbara IT-lösningar för alla med funktionshinder, och därmed också stödja brukaren så att hon kan leda ett aktivt liv både yrkesmässigt och privat. ICAP samarbetar även med skolor.
– Det kan också handla om att ta fram individspecifika hjälpmedel efter en skada, så att personen kan vara kvar på sin ordinarie arbetsplats, upplyser VD Tomas Mårdsjö, som också är en av grundarna och delägare av ICAP.
Verksamheten är i princip rikstäckande med kontor i Göteborg, Stockholm och Malmö. Härifrån tar man fram lösningar, men utbildning sker oftast i brukarens naturliga miljö.

Utbildar för nöjda brukare
Omkring hälften av ICAP:s anställda har själva någon typ av funktionshinder, därför finns också en god insikt i hur verkligheten ser ut för brukaren. ICAP kan med väl förankrade underlag ta fram de allra bästa lösningarna.
Inom den egna organisationen finns mångårig erfarenhet inom områden som pedagogik, teknik, psykologi, interaktionsdesign och handikappvetenskap. Därför kan företaget också leverera utbildning av hög kvalitet, där innehållet styrs av behovet.
– De utbildningar vi anordnar är oftast knutna till ett visst hjälpmedel för en specifik användare, målet är att skapa förutsättningar för nöjda och självständiga brukare, förklarar Lars-Ove Arnesson, verksam vid ICAP:s Göteborgskontor.

Senaste tekniken
Det finns idag ett stort antal mycket avancerade och kraftfulla hjälpmedel som passar för olika typer av funktionshinder och som används för olika typer av arbete.
ICAP fokuserar på den senaste tekniken inom allt från enklare installationer som förstoringsprogram i datorn till mycket avancerade lösningar såsom robotstyrning och GPS-navigering. En arbetsplatsanpassning med tillhörande utbildning finansieras normalt sätt av Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan. Det medför därför inga merkostnader för arbetsgivaren att anställa den funktionshindrade.
– Med dagens teknik kan i princip alla arbeten där man använder datorer skötas av funktionshindrade. Det är kompetensen som är viktig, tack vare de hjälpmedel som finns idag överbryggas funktionshindret till förmån för kompetensen, säger Tomas Mårdsjö.
ICAP vänder sig framförallt till kommuner, skolor, landsting och myndigheter som Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Branschen är fortfarande ganska ung och behovet är växande – allt fler målgrupper kan få hjälp i takt med att IT-lösningarna förfinas.