Fre 27 maj / År 40 / Nr 1 2022

IceFly erbjuder tids- och kostnadseffektiva affärsresor med flyg

Inriktningen hos IceFly Aviation i Linköping är att erbjuda flygplans-leasing och förvaltning av affärsflyg, firmaflyg och framöver taxiflyg.
– Med privata affärsflygningar sparar man väldigt mycket tid och arbetar effektivare och mera fokuserat, säger företagets VD William Magnusson.

IceFly Aviation startades som enskild firma 2008 av William Magnusson och sysselsätter idag tre personer.

Företaget erbjuder tids- och kostnadseffektiva flygresor och bland tjänster kan nämnas:
• söker lämpligt flygplan som passar dina tjänster
• erbjuder flygplans-leasing
• administrerar all teknisk service
• administrerar tillstånd och luftvärdighetsbevis
• håller ditt flygplan rent och fint
• planerar dina flygresor
• flyger dit du önskar
• lätt servering ombord
• 24 timmars stand by-service
Med firmaflyg når man destinationer som reguljärflyget inte når eller har för få avgångar till, vilket leder till alltför kostsamma väntetider.
– Vi jobbar mycket för att få ut budskapet varför det är så bra för företagen med affärsflyg. Många affärsresor uppkommer med kort varsel och då kanske det inte är så enkelt att resa mellan A och B. Ett exempel är att om man ska åka med reguljärflyget från Linköping till Oslo på ett möte på en timma med en kund så får man åka till Köpenhamn och byta där. Det kan ta upp till två dygn att genomföra det mötet då det inte är självklart att det finns ledig plats på ett tidigt flyg från Linköping just den dag man behöver åka. Men åker man med affärsflyg så lyfter man från Linköping klockan 8.00 på morgonen och landar i Oslo 9.10. Man kan ha mötet på flygplatsen eller i stan och vara tillbaka i Linköping vid lunchtid, berättar William Magnusson.
Ett annat exempel på behov av snabb service är när ett företag kan få driftstopp på en maskin. Då är det viktigt att få tekniker och/eller reservdelar på plats så fort som möjligt.
IceFly flyger åt företag som äger sina egna flygplan och hjälper dem med flygtjänster. IceFly förvaltar även planen och tar hand om all administration kring flygplanen.

En snabb utveckling
På senare tid har det skett en snabb utveckling inom AirTaxi, där flera liknande företag har bildats främst i Europa och USA. AirTaxi gör det möjligt för mindre företag och enskilda individer att nyttja det privata affärsflyget.
Det nya allmänflygcentret ”GAC”, som är under byggnation vid Linköpings flygplats, innehåller bland annat en allmänflygterminal väl lämpad för det privata affärsflyget med professionell service både för besättning och passagerare. Det kommer att vara basen för IceFly i framtiden.

Ligth Jet
Light Jet är ett nytt och kostnadseffektivt alternativ till de mindre propellerdrivna flygplanen med kolvmotor och affärsjetflygplan som genom tiderna har använts av många företag till affärsresor. Restiden blir ännu kortare eftersom flyghastigheten med Light Jet (LJ) är två och en halv gånger snabbare jämfört med de äldre kolvmotordrivna flygplanen.
– Med Light Jet har man försökt att minska jetmaskinerna och bränsleförbrukningen, men ändå behålla bra komfort och teknik. Det har man lyckats ganska bra med, men de olika finanskriserna har för närvarande bromsat utvecklingen. Företagen har hållit igen och har varit väldigt försiktiga med investeringar. Ibland av rena image-skäl, säger William Magnusson.
Trots att de svåra tiderna har slagit hårt mot flygbranschen så går utvecklingen framåt och flyget ökar hela tiden.
– Vi räknar med att allt flyg kommer att fördubblas fram till 2030 och Business Aviation, som idag är 7,2 procent, kommer mer än att fördubblas. Beträffande diskussionen om utsläpp så står hela världens flygtrafik för mindre är fem procent av den totala mängden och Business Aviations del blir ytterst liten, säger William Magnusson.
Framtidsvisionen för IceFly är att erbjuda allt från små till större företag alternativa möjligheter till deras resande och med Business Aviation.