Mån 22 apr / År 42 / Nr 1 2024

Idrotten och ledarskapet – Academy meets Sport!

Idrotten är ett viktigt område med en allt större internationell koppling och välutbildade ledare efterfrågas på alla nivåer. Coaching har blivit ett framtidsyrke, och ledarskapsprägeln kan appliceras och användas inom många olika branscher. Inom programmet Coaching och Sport Management studeras ledarskap på alla nivåer, och studenterna utövar sin idrott samtidigt som det akademiska perspektivet vävs in.

Coaching for success, en internationell konferens, hölls 2008 vid Växjö universitet. Konferensen byggde på ett samarbete mellan tennis och friidrott, och idén bakom var att forskare skulle få visa upp sina resultat under en dag, coacher som resonerade dag två och den sista dagen var det aktiva som Stefan Holm, Carolina Klüft, Magnus Larsson och Stefan Edberg (samtliga världsnamn inom sin sport) som bidrog med sin syn på coachen och cochandet. Resultatet blev en succé. Därefter har ”Academy meets Sports” blivit som ett motto för den idrottsvetenskapliga satsningen på Växjö universitet, och detta tar man med sig då Växjö universitet och Högskolan i Kalmar tillsammans bildar Linnéuniversitetet.

Idrottens entreprenörskap
Carl-Axel Hageskog, professor i idrottsvetenskap, har utvecklat programmet Coaching och Sport Management. Det är en grundutbildning som förbereder för ett yrkesliv inom sport-, evenemangs- och hälsosektorn. Utbildningen ger också en bra grund för vidare studier inom idrott, idrottspsykologi och ledarskap. Studenterna, som alla har sina olika erfarenheter från eget idrottande får tillgodogöra sig en solid grund för att omvandla intresse och talang till en näringsverksamhet. Carl-Axel menar att lära av varandras kunnande är en viktig del av undervisningen.
– Om samliga studenter på en årskull (40) summerar sin idrottsliga erfarenhet (40×15 år) ger detta en gemensam erfarenhetsbas på 600 år vilket ger unika möjligheter att lära av varandra.
Carl-Axel är väl insatt i idrottsvärldens entreprenörskap, ett område som berörs i grundprogrammet med tanke på marknadens ständigt ökande efterfrågan på idrottsledare, och har tidigare varit både Davis Cup kapten och personlig tränare för bl.a. Anders Järryd, Magnus Larsson och Mats Wilander. Att tidigt skapa kontakter utgör en central del av utbildningen, studenterna integreras tidigt i sin framtida arbetsmarknad.
– Många etablerade tränare samt unga nya idrottstränare har gått programmet och med sin idrottserfarenhet samt de systematiska vetenskapliga kunskaperna ”befolkar” de nu idrotten. En idrott som står inför stora utmaningar i och med professionalisering och kommersialisering. Den internationella inriktningen är redan idag en stor del av verksamheten, här kommer vi att fokusera ännu mer, berättar Hageskog.

Vad ledarskap går ut på
Carl-Axel förklarar att ledarskapet i allmänhet går ut på att skapa ett klimat runtomkring sig där människor trivs. Man måste kunna skapa glädje vilket i sin tur skapar förutsättningar för medarbetarna att prestera optimalt. En ledare skapar bäst glädje genom att vara engagerad och utstråla trovärdighet.
– Mycket kring ledarskap handlar om kommunikation, men jag vill även påminna om vikten av relationer. Att skapa bra relationer är A och O för en framåtblickande verksamhet som överlever och frodas på lång sikt, avslutar Hageskog med eftertryck.

Maria Lind