Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

Idrottsmodellen Göteborg värnar om hälsa i företag

Idrottsmodellen Göteborg är ett nytänkande kunskapsföretag som verkar inom friskvård- och hälsa. Företaget etablerades 2004 av Amanda Ottordahl, legitimerad dietist med examen från Göteborgs Universitet. På Idrottsmodellen arbetar man främst förebyggande med målgruppen privata företag och elitidrottare.

Idrottsmodellen samarbetar med den Göteborgsbaserade läkarmottagningen Frisk & Kry, och tillsammans erbjuder man allt från läkarundersökningar och hälsokontroller till kost- och motionsråd. Även massage och samtalsterapi finns. Verksamheten har under det senaste året utvecklats för att även omfatta individuell rådgivning med hjälp av ett webbaserat verktyg, Kost & Viktklubben. Idrottsmodellen kan således tillgodose ett rikstäckande behov av professionella kost- och motionsråd.

Hälsa och ekonomi
I det moderna samhället ställs oerhört höga krav på företag – och i synnerhet individer – att effektivisera sin verksamhet och prestera mer.
– Priset för allmän ohälsa i företag kan bli stort, sjukfrånvaro kostar och det borde därför te sig naturligt för alla företag att satsa på förebyggande åtgärder, dvs. friskvårdsprogram samt kost- och motionsråd, menar Amanda Ottordahl, som har ett förflutet som elitidrottare och lång erfarenhet inom kunskapsområdet hälsa.

God hälsa = hög prestation
Ohälsa och slarv med motion och näringsriktig mat har en förödande effekt på prestationen. För elitidrottare betyder det högre risk för skador och sämre återhämtning, för medarbetare på vilket företag som helst betyder det bl.a. nedsatt prestation och motivation.
– God hälsa går hand i hand med god ekonomi. Förutom de direkta vinsterna med frisk personal, vilket påverkar hela företagets effektivitet och därmed även konkurrenskraftighet, är satsningar på hälsa och friskvård avdragsgillt, poängterar Amanda Ottordahl och fortsätter:
– Det finns idag så mycket man kan göra, med allt från inspirerande föreläsningar inom området till individanpassad träning. Det finns kort sagt något för alla, oavsett personliga intressen. Att värna om sin hälsa är även varje enskild individs ansvarsområde, arbetsgivaren kan vara med och stötta samt motivera till ett sunt levnadsmönster – det vinner alla på!

Konceptet sprids över hela landet
Amanda Ottordahl erbjuder föreläsningar över hela landet. Som ett komplement finns nu även Kost & Viktklubben på hemsidan, och för företag rekommenderas föreläsningar i kombination med individuell coachning. Den webbaserade lösningen har ingen bindningstid, och är tillgänglig till ett pris som passar de allra flesta. Amanda kommenterar:
– Jag satsar först och främst på att främja för människors hälsa och sprida intresset. Jag anser att en erkänd utbildning tillsammans med gedigen erfarenhet krävs för att kunna ge rätt råd i individuella frågor. Framöver kommer jag även att satsa på att vidareutbilda mig själv, för att hålla mig a jour med vad som händer inom områdena hälsa, kost och motion.

Maria Lind