Sön 26 jun / År 40 / Nr 3 2022

Ikano Bostad – bra boende till en rimlig kostnad

Ikano Bostads verksamhet i Öresundsregionen växer nu med ett flertal spännande projekt. Till Ikano Bostads koncept hör att utveckla och förvalta bra bostäder till en låg boendekostnad. Sparsam användning av resurser och markytor ger kostnadseffektiva lösningar för människor som är både kvalitets- och miljömedvetna.

Stark tro på Öresundsregionen
Vid årsskiftet startade ett projekt om 130 hyresrätter på Kullavägen i Helsingborg.
– Liksom för både bostadsrätts- och hyresrättsprojekt handlar det om hållbart byggande med sparsam resursanvändning, energieffektiva system och yteffektiva lösningar, säger Christian Dahlman, regionchef i Öresundsregionen.
Projektering pågår även i Lund och på flera håll i Malmö, bl.a. i Hyllie centrum, ett av Malmös snabbast växande områden. Närheten till Malmö arena och Citytunneln gör området till ett av stadens mest eftertraktade med goda kommunikationer och upplevelser inom räckhåll. I Hyllie planeras ca 1 500 bostäder i en första utbyggnadsetapp, varav Ikano Bostad bygger ett 80-tal bostadsrätter och ett 30-tal hyreslägenheter.

Alltid med hållbarhet i fokus
Det är tydligt att Ikano Bostad med sin långsiktiga förvaltning satsar på hållbar samhällsutveckling fullt ut. Förutom energi- och yteffektiva nybyggen satsar företaget på att energieffektivisera sina befintliga fastigheter.
– Vi vill skapa synergier mellan nytt och gammalt, alltid med hållbarhet i fokus, förklarar Christian. För oss handlar det både om miljömässig långsiktighet och social hållbarhet. Att bygga in energieffektivitet i fastigheter är idag ett krav, vi tar ytterligare ett steg och bygger även in kostnadseffektivitet för den som ska bo i huset.
Ikano Bostad har kompetens inom hela kedjan. Med en egenutvecklad stomme kommer även kvalitetshöjande attribut som effektiv ljudisolering, vilket understryker Ikano Bostads fokus på hållbarhet ur ett hälsoperspektiv.
– Vi tror på en positiv utveckling för både bostadsrätter och hyresrätter, inte minst i Öresundsregionen som är en av Sveriges mest expansiva regioner. Vi vill vara en stark aktör som är med på resan från första station och naturligtvis är förhoppningarna stora gällande framtida projekt, säger Christian Dahlman som avslutning.

IKANO BOSTAD ÄGER, UTVECKLAR OCH BYGGER HYRES- OCH BOSTADSRÄTTER I STOCKHOLM, MÄLARDALEN OCH ÖRESUNDSREGIONEN. IKANO BOSTAD ÄR EN DEL AV IKANO FASTIGHETER SOM ÄR EN LÅNGSIKTIG FASTIGHETSÄGARE OCH PROJEKTUTVECKLARE MED AFFÄRSSEGMENTEN: IKANO RETAIL CENTRES, IKANO KONTOR OCH IKANO BOSTAD. IKANO FASTIGHETER INGÅR I IKANO SOM ÄGS AV FAMILJEN KAMPRAD. IKANO ÄR EN INTERNATIONELL FÖRETAGSGRUPP MED VERKSAMHETER INOM FINANS, FASTIGHET, FÖRSÄKRING, KAPITALFÖRVALTNING OCH DETALJHANDEL. MER INFORMATION HITTAR DU PÅ: IKANOBOSTAD.SE