Sön 14 apr / År 42 / Nr 1 2024

IL Recycling tar helhetsgrepp om kundernas återvinning

IL Recycling strävar efter att göra avfallshanteringen lönsam för sina kunder. Med innovativa lösningar skapar IL Recycling bra grunder för vidareutveckling av avfallshantering och återvinning för företag. Ambitionen är att ta vara på så mycket som möjligt, man skapar något värdefullt av sådant som tidigare ansetts vara värdelöst. Företaget är certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001.

Material som tidigare ansetts vara värdelöst kan med IL Recyclings hjälp hämtas och behandlas för återvinning. Detta blir ett miljövänligare alternativ med större förutsättningar till ett lägre hanteringspris. IL Recycling tar hand om allt som blir över. Vi samlar in och bearbetar restprodukter från fastigheter, företag och verksamheter. Med tanke på omgivningens påtryckande krav avseende effektiviseringar där allt syftar till att prestera mer, till ett lägre pris, ligger detta i allas intresse.

60 år av kunskap
IL Recycling etablerades för att samla in returråvara för att hjälpa till med driften av de stora pappersbruken i Sverige. Det ursprungliga uppdraget innefattade också att se till så att så mycket som möjligt kunde återvinnas samt även se över utvecklingen av nya, innovativa system för återvinning av pappersbrukens olika avfallskategorier.
IL Recycling vilar på en lång tradition av gedigen erfarenhet och firar även sitt 60-årsjubileum i år. Verksamheten har utvecklats kraftigt under åren och idag är IL Recycling rikstäckande med ett flertal fullserviceanläggningar över hela landet.
IL Recyclings ägare är SCA, Stora Enso, Smurfit Kappa och Fiskeby Board. IL Recycling har idag tillräckligt stor kapacitet för att ta hand om alla typer av avfall, samtidigt som man servar de stora pappersbruken landet över med insamling av returråvara.

ILs verksamheter i Östergötland
Vid IL Recyclings produktionsanläggningar i Norrköping och Linköping hanteras och sorteras olika typer av restprodukter. Med egna pressar och modern sortering hanteras ca 25.000 årston i Norrköping och ca 32.000 ton i Linköping.
Med egen försäljningsavdelning servar man hela regionen med kunskap och utveckling.
För IL är inget för stort eller litet.
IL har även ett samarbete med Norrköpings Kommun.
– Genom att vi har kommunens avtal vad gäller hushållssoporna så sköter vi alla tänkbara funktioner kring detta. Vi har 14 egna fordon och 30 medarbetare som arbetar enbart med den kommunala verksamheten, vi står även för skärgårdshämtning vilket är lite utmanande, berättar Gunnar Kilian, marknadsområdeschef i Norrköping.

Skapar mervärden med nya produkter
IL Recycling har skapat en ny enhet för strategisk utveckling och hållbarhet inrättad genom att man slagit ihop tidigare avdelningar för strategisk utveckling samt miljö och kvalitet.
– Vi ligger långt framme när det gäller olika typer av återvinning, konstaterar Gunnar Kilian. Vårt uppdrag är idag att återvinna så mycket som möjligt, att förädla produkter så långt det går och därmed skapa mervärden för miljö och industri.
Gunnar Kilian berättar om ett annat potentiellt utvecklingsområde, där man just nu undersöker möjligheter för att omvandla askor till nya, användbara produkter. IL Recycling ger gärna uttryck för sin innovationsanda, och det märks i de olika projekten.