Mån 22 apr / År 42 / Nr 1 2024

Incert bedriver omfattande certifiering av personer

Incert AB i Stockholm arbetar huvudsakligen med personcertifiering och mäter kompetensen på personer som behöver någon form av certifikat.
– Vi är det enda företaget på marknaden som är ackrediterad av Swedac för flera typer av personcertifieringar, säger Peter Rohlin, VD på Incert.

Incert, (Installations Certifiering i Stockholm AB), startades 1993 under namnet Kylcert av KYS, Kylbranschens Samarbetsstiftelse, för att ta hand om personcertifieringsbedömningar. Företaget har sedermera utvecklats till Incert, som i dag sysselsätter fyra anställda.
– Vi vänder oss främst mot bygg- och installationsbranschen och 90-95 procent av marknaden är de som arbetar med fluorerade växthusgaser, som huvudsakligen finns i kyl- och värmepumpsanläggningar. De måste enligt lag vara certifierade och de som får certifikat måste vara ackrediterade av Swedac, berättar Peter Rohlin.

En garanti
Certifiering är ett sätt att garantera att en produkt, en person eller ett företag uppfyller de krav som ges av en kravspecifikation. Ordet certifiering är inte skyddat och kan därför användas på olika sätt och med olika mål.
Incert har idag personcertifiering inom ett flertal områden och företagscertifiering inom köldmedieområdet (vissa fluorerade växthusgaser).
Personcertifiering grundar sig på förutbestämda upprättade krav såsom tidigare erfarenhet, nuvarande kunskap och framtida fortbildning. Till exempel kan det krävas ett visst antal års relevant arbetserfarenhet, viss kunskapsnivå och kontinuerligt upprätthållande av kompetensen.
Certifikaten är personliga och utfärdas vanligtvis för en giltighetstid, till exempel för fem år. Därefter krävs någon form av omcertifiering.

Som att ta körkort
– Vi har teoretiska och praktiska prov som bedömer kompetensen på personer, men hur de har skaffat sig kompetensen, till exempel genom utbildning eller kurser, lägger vi oss inte i. Man kan lättast jämföra vår verksamhet med att ta körkort för bil. Vi motsvarar då Transportstyrelsen, som utfärdar själva körkortet, berättar Peter Rohlin.
Personen som blir certifierad och har klarat proven får ett skriftligt bevis på att han eller hon har rätt kompetens. I och med att Incert, som inte har någon koppling till marknaden, utfärdar certifikatet så blir man en tredje part som garanterar med sitt namn att certifikatet är prövat på rätt sätt.
– Ordet certifiering är ju inte skyddat egentligen. Man kan vara certifierad på allt möjligt, men när det gäller en ackrediterad certifiering enligt ISO/IEC 17024 så är det Swedac som myndighet som granskar verksamheten en gång om året. De ser till att man fattar rätt beslut och har ett kvalitetssystem och en struktur som garanterar vårt oberoende och allas lika behandling, berättar Peter Rohlin.

Certifikat i kreditkorsformat
Under vintern har Incert byggt ett helt nytt registersystem för att effektivisera verksamheten. Detta innebär bland annat att de nya certifikaten kommer att få ett kreditkortsformat.
– Idag ligger certifieringarna på ett A4-papper som ser ut som ett diplom, men från och med den 18 juni kommer vi att utfärda certifieringarna på ett plastkort med certifieringsuppgifter som nummer, datum, giltighet, namn etc. Certifieringarna på A4 kommer att finnas kvar, men då bara som en nedladdningsbar pdf-fil, eftersom plastkortet är för litet för att få plats med all information som krävs på ett certifikat. Vi kommer också att ha en ny webbsida, där certifierade personer kan logga in och göra en del självservice, berättar Peter Rohlin.

Krav i lagen
Det finns ett krav i lagen från Svenska Köldmedelsförordningen att beställare är skyldiga att kontrollera att de som gör ingreppen har giltiga certifikat. Därför har det länge funnits ett behov att på ett smidigt sätt visa att man har ett giltigt certifikat utan att ha med sig en kopia på ett A4-ark. Den privatperson som låter en icke behörig person installera till exempel en värmepump åt sig kan få 5.000 kronor i böter.
– Att mäta personers kompetens handlar i slutändan om tre saker – miljö, pengar och säkerhet. Alla parter tjänar på certifieringar eftersom det blir tryggare system och arbetsmiljö och mindre kostnader eftersom det blir mindre fel, konstaterar Peter Rohlin avslutningsvis.