Lör 2 mar / År 42 / Nr 5 2023

Incert skapar trygghet

Alla som installerar kyl- och värmepumpar i Sverige omfattas av certifieringsplikt enligt köldmedieförordningen och gällande EU-förordningar. Det räcker med andra ord inte att enbart installationsfirman som erbjuder tjänsterna är certifierad. En liknande certifiering men frivillig finns nu även för installatörer av system för förnybar energi.

Stockholmsbaserade Incert är den enda aktören i Sverige som certifierar personer som arbetar med köldmedier. Enligt förnybarhetsdirektivet ska alla som installerar förnybara energikällor i småhus kunna vara certifierade. I Sverige är certifieringen frivillig men för att bli rekommenderad av kommunala energirådgivare krävs att certifieringen utförs av en ackrediterad tredjepartsorganisation.
– Certifieringen fungerar som en trygghet och en garanti för att arbetet utförs av behörig personal med rätt kompetens för uppgiften. Att vara certifierad av en ackrediterad tredjepartsorganisation innebär att man får sina kunskaper prövade och sin kompetens säkerställd enligt legala krav. Det är med andra ord en trygghet för beställaren att anlita en certifierad installatör, förklarar Peter Rohlin, vd på Incert.

Skapar trygghet
Incert vill som oberoende aktör och ackrediterad tredjepartsorganisation bidra till ökad trygghet inom ett flertal områden. Framförallt handlar det om att skydda beställare som själva saknar kunskap att avgöra om en installatör besitter rätt kunskap för jobbet. Certifieringskravet gäller installatörer som jobbar med köldmedier och personer som utförenergideklarationer. För installation av förnybar värme och fiberteknik däremot krävs ingen certifiering enligt lag, men många kunder anlitar ändå företag som kan uppvisa en certifiering. Anledningen är att man ser certifieringen som en extra trygghet och många väljer certifierade partners i förebyggande syfte.

Incert möter digitaliseringen
Intresset för certifieringar ökar, kanske är det ett tecken på att marknaden blir mer konkurrensutsatt och beställare vill försäkra sig om att de väljer rätt. För Incert innebär det mer att göra och fler långvariga uppdrag. Certifieringar är ju som bekant personliga och måste dessutom uppdateras med jämna mellanrum.
För att möta en större kundgrupp och samtidigt bibehålla en hög servicegrad satsar Incert på att digitalisera en del av tjänsterna och presentera dem i verktyget Incert Online.
– Med Incert Online får kunderna en överblick över sina certifieringar och man kan också söka på andra företag. Det förenklar processen både för kunden och för oss då vi dels erbjuder ett heltäckande sortiment av certifieringar och dessutom håller koll på när det är dags att uppdatera med nästa certifiering.
– Vi kommer att uppdatera det digitala verktyget ytterligare för att möta en större efterfrågan, avslutar Peter Rohlin med.