Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

Industrikompetens säkrar långsiktig kompetensförsörjning i Östergötland

Industrikompetens i Östergötland AB är precis som företagsnamnet antyder en partner för industrin när det gäller att hitta och rekrytera kompetent personal. Både bemannings- och rekryteringstjänster erbjuds, men insatserna sträcker sig längre än så: Industrikompetens mål är att skapa ett bra klimat för östgötska industriföretag. Det för företaget i samarbeten med andra företag, offentliga aktörer och akademin.

– Viktiga frågeställningar kretsar kring hur vi tillsammans ska öka antalet personer med rätta kompetenser i regionen, samtidigt som vi främjar mångfald och behåller befintlig kompetens. Vi måste motivera fler till att utbilda sig inom industriella områden. Det saknas kompetens inom tekniska områden över lag i hela Sverige och därför är det en gemensam utmaning för oss, samhället och näringslivet, dvs. en fråga som vi måste ta ställning till gemensamt. Dessutom är det av yttersta vikt att vi när kompetensen väl finns kan ta tillvara på den, att verka för att de som utbildas här också stannar kvar och får anställning här i regionen, säger projektledare Karl Eldebo inledningsvis.

Utmaning: öka intresset för industrin
Att få fler att vilja studera till ingenjör är en nyckelfråga.
– Tyvärr råder fortfarande en allmän uppfattning om att samhällsorienterade ämnen öppnar för de största möjligheterna. Idag ser det annorlunda ut ute i näringslivet, och faktum är att naturorienterade områden erbjuder betydligt bredare möjligheter än något annat. Det är synd att det inte kommuniceras bättre, och nu står vi med en stor utmaning i att vända beteendet och skapa en positiv attityd för teknikområdet. Det är den akademiska utmaningen, förklarar Eldebo.
Det finns också en yrkesmässig utmaning. Den moderna industrin bygger på högteknologi, den traditionella industrin som ett tungt och slitsamt leverne finns inte längre – idag handlar det om mycket komplexa processer som kräver djup kunskap grundat på ingenjörsutbildning.
– Ett sätt att arbeta med dessa frågor är Teknikcollege, en certifiering av gymnasieskolor. Vi är process ledare för Teknikcollege i Östergötland. Vi stöttar skolorna genom att arbeta med marknadsföring mot högstadiet, bland annat. Samtidigt involverar vi företagen så att det finns tillgång till praktikplatser, berättar Industrikompetens VD Peter Engberg.

Industrikompetens återgår till det ursprungliga uppdraget
Under 2013 kommer Industrikompetens att delta i arrangemanget av ett nytt evenemang: Industridagen. Ledningen för skola och industri samlas under en dag för att utbyta tankar om hur man tillsammans kan utveckla den östgötska industrin.
– Eftersom var tredje person i Östergötland arbetar inom industrin är det högaktuellt att vi bedriver den här typen av evenemang, kommenterar Engberg.
Industrikompetens har arbetat med kompetensförsörjning i 15 år och har därför upplevt både med- och motgångar. När företaget grundades 1997 var syftet att samordna, planera och effektivisera den kort- och långsiktiga kompetensförsörjningen till regionens industriella arbetsgivare.
Nu efter 15 år återgår Industrikompetens till grundtankarna. Under årens lopp utvidgades verksamheten till att omfatta kompetensområden utanför industrin, exempelvis landsting och kommun. Idag sköts dessa områden av intressebolaget Unik Resurs.

Industrikompetens framtidsvision
Industrin behöver alltid kompetens, men arbetsgivarna skiftar. Behovet är ändå konstant, därför är industrin en pålitlig arbetsgivare.
– Vi har i Östergötland gått från kvantitativa till kvalitativa jobb. Det finns många jobb och många arbetslösa – den stora utmaningen här ligger i att kunna matcha rätt kompetens till rätt företag. Ett övergripande problem är att många skolor gärna ordnar utbildningar efter vad ungdomar vill ha, inte vad som verkligen behövs i regionen. Vi måste helt enkelt lyfta fram svensk industri som en attraktiv arbetsgivare med stora möjligheter för att få unga människor att välja industritekniska eller ingenjörsutbildningar och därefter stanna kvar här, sammanfattar Peter Engberg.
Visionerna för regionens framtid är också Industrikompetens framtid. Att vara med och påverka till att rätt utbildningar startas och matcha behov och efterfrågan är den största biten. Att fortsätta samordna, planera och stödja företag i med- och motgång, skapa och driva nätverk för industrin och aktivt arbeta med den långsiktiga kompetensförsörjningen till regionens industri. Med hjälp av den återinvestering som Industrikompetens ägare gör har de möjlighet att göra detta varje dag.