Lör 13 apr / År 42 / Nr 1 2024

Informator – sprider kunskap och hjälper företag att utveckla IT-kompetens

Informator är idag Nordens ledande utbildningsföretag inom IT, och man riktar sig till företag av alla storlekar, offentlig verksamhet och intresseorganisationer. Med över 600 olika kurser inom IT är Informator marknadens mest heltäckande aktör inom området. Med både spets och bredd står man beredda inför 2010 som förväntas bli ett handlingens år med många omfattande satsningar på just utbildning och kompetensutveckling från flera håll.

Informator har många års erfarenhet av att utbilda IT-branschen. Fusionen med Finlands största IT-utbildningsföretag 2004 gjorde Informator till Nordens största och därmed även ledande utbildningsorganisation med lokal närvaro i Stockholm, Göteborg, Malmö, Köpenhamn samt Helsingfors. Idag utbildar man inte bara specifikt inom IT-branschen, utan skräddarsyr kurser som passar varje enskild kund oavsett verksamhetsområde. Det handlar om alla segment där IT används och integreras i den dagliga verksamheten, dvs. i stort sett alla typer av verksamheter idag.
– Gemensamt för alla våra kurser är att de efterfrågas av företag och offentliga organisationer som vill ligga i teknikens framkant, säger VD Henrik Thorsell.

Tillgodoser avancerade utbildningskrav
På Informator identifieras kundens specifika behov i ett tidigt stadium för att man ska kunna tillhandahålla rätt utbildning på rätt nivå. Genom att Informator samarbetar med branschens främsta lärare och produkttillverkare håller utbildningarna bästa tänkbara kvalitet och kursinnehållet blir ständigt uppdaterat. Man främjar även för individuellt lärande där undervisningen är uppbyggd utifrån en problemlösande pedagogik.
– Vi anlitar omkring 200 lärare på konsultbasis, det är personer som lever och verkar direkt i näringslivet. Våra konsulter besitter hög och aktuell kompetens för att vi ska kunna tillgodose även de mest avancerade utbildningskrav, berättar Henrik Thorsell och fortsätter:
– Att tillämpa problemlösande pedagogik ger våra utbildningar en verklighetsförankrad utgångspunkt. Det yttersta målet är att vi ska bidra med färdigheter som blir till nyckelkompetens på kundföretaget. Eftersom våra kunder ofta har en internationell marknad följer vi dem även utomlands där vi utbildar deras anställda eller partners på plats.

Utvecklar idéer
Henrik Thorsell satt nyligen med i en jury hos IT-Öresund, där man bedömde forskares innovationer utifrån ett kommersiellt perspektiv. Det handlade om flera olika områden, exempelvis medicin, IT och livsmedelsproduktion. Thorsell kommenterar:
– Syftet var att ta vara på idéer som annars kanske aldrig skulle utvecklas. Vi arbetar även mycket efter denna princip då vi utvecklar nya utbildningar i egen regi. Kompetens, kvalitet, service och tillgänglighet är våra främsta konkurrensmedel i en global utveckling.

Gold Partner
Informator är Sveriges ledande utbildare på Microsoft-teknologier inom både teknik och systemutveckling, och är Microsoft Certified Gold Partner inom kompetensen Learning Solutions. Vidare så är företaget auktoriserat av SAUF, något som fungerar som en garanti för yrkesskicklighet och god kvalitet.

IT borde nyttjas fullt ut
Att använda dagens IT-lösningar fullt ut ger företag större kapacitet och frigör arbetskraft som kan investeras på andra aktiviteter genom att rutinmässiga arbetsuppgifter sållas bort. Ökad kompetens inom nyttjandet av IT-lösningar är därför ett mycket uppmärksammat område där intresset växer hela tiden.
– Det lönar sig helt enkelt att ta tillvara på de egna systemens kraft, mycket kan vinnas på att man utbildar sin personal i att använda befintliga IT-system på rätt sätt, påpekar Henrik Thorsell avslutningsvis.

Christer Andersson
Maria Lind