Mån 15 apr / År 42 / Nr 1 2024

Ingen utmaning för stor för Transab

Transab har över 40 års erfarenhet av att leverera helhetslösningar inom transport- och entreprenad. Med kontor i Jönköping, Nässjö, Eksjö och Vetlanda når Transab hela regionen, verksamheten sträcker sig även till övriga södra Sverige.

De fyra affärsområdena logistik, bygg & anläggning, entreprenad samt återvinning utgör grunden i Transabs totalerbjudande som innefattar i stort sett allt från markentreprenader till avancerade transport- och logistiktjänster.
Genom att ständigt utveckla och bredda kunskapsområdet säkerställer Transab sin position som ledande transport- och entreprenadtjänsteleverantör i södra Sverige. Marknaden ställer höga krav på precision, punktlighet, frekvens och kvalitet, vilket även omfattar miljöaspekten.
Transab ligger därför långt framme i teknikutvecklingen med fordonshanddatorer i alla bilar och en helhetssyn på miljöfrågorna. Avancerade logistiktjänster innebär att man samordnar transporter så långt det går för att spara tid, resurser och miljö.

Stor entreprenad utanför Göteborg
Transab växer och siktar nu på att öka upptagningsområdet. Man har som exempel nyligen tecknat avtal med Härryda Terminalen AB för att på totalentreprenad utföra markarbeten på Landvetter Airport Logistikområde utanför Göteborg.
Det omfattande uppdraget innebär bland annat maskinarbeten för Bjursells enheter innehållande schakt, ca 200 000 kubikmeter berg, urgrävning och vegetation 75 000 kubikmeter samt jordschakt på ca 50 000 kubikmeter. Projektet sträcker sig fram till hösten 2011.

Mot vidare tillväxt
Agne Bengtsson är VD för Transab sedan februari i år. Agne har bland annat varit verksam inom ledningen för DB Schenkers landsdivision med ansvar för inrikestrafiken. Med denna rika erfarenhet och kompetens i bakfickan styr Agne nu Transab mot vidare tillväxt, han avslöjar att det finns ett antal stora projekt i pipelinen som vi uppmärksamt ämnar följa utvecklingen av framöver.

Transab i korthet
Transab är en oberoende logistik- och entreprenadpartner som verkar i Jönköpingsregionen samt södra Sverige. Organisationen innefattar ett 60-tal anslutna åkerier och man samverkar med ett stort antal entreprenadföretag i regionen. Sammanlagt har Transab ca 300 anställda samt över 250 fordon till förfogande.