Fre 27 maj / År 40 / Nr 1 2022

Ingenjörsfirma Ros nyckelfärdiga anläggningar garanterar rent vatten

Vatten är källan till allt liv. Det moderna samhället ställer höga krav på tillgång och kvalitet av vatten. De flesta industriella processer kräver stora mängder vatten oavsett om det gäller energiproduktion eller framställning av ståldetaljer. Ingenjörsfirma Ros AB i Leksand har tagit fram ett kontaktfilter som skiljer sig markant från de övriga på marknaden. Baserat på intermittent filtrering renas vattnet underifrån och uppåt, metoden är mycket lämplig för rening av ytvatten från exempelvis sjöar och åar.

Ingenjörsfirma Ros bedriver egen tillverkning av specialfilter med låga driftkostnader. Den ursprungliga metoden kommer från en rysk uppfinning som importerades av AIB innan Åke Ros, grundare och VD för Ingenjörsfirma Ros, tog över och förfinade metoden för att passa dagens moderna standard.
Åke etablerade det egna företaget tidigt 80-tal, men hade dessförinnan arbetat med vattenfilter i över 20 år. Det är med andra ord en lång och gedigen erfarenhet som utgör kärnan i företaget och som direkt kommer kunderna till gagn. Ingenjörsfirma Ros arbetar idag på uppdrag av kommuner över hela Sverige, och har även en del samarbeten med utländska aktörer.

Process som kräver stor noggrannhet
Åke berättar att kompetens är en akut bristvara inom det egna verksamhetsområdet. Vattenreningsprocesser är oftast långa, och kräver dessutom stor noggrannhet från början till slut. När ett nytt vattenverk ska byggas krävs provrening under minst en veckas tid, och processen ligger till grund för hur vattenverkets framtida verksamhet kommer att bli.
– Den största utmaningen för oss när vi anställer är att det för varje ny anställd oftast krävs ytterligare en för att balansera tillväxten. För varje säljare krävs också en elektriker, som exempel. Det vi levererar är nyckelfärdiga anläggningar, och kundernas främsta trygghet förutom vår höga kvalitet är att en och samma aktör sköter hela kedjan, poängterar Åke.

Levererar bästa lösningen för rådande förutsättningar
Ingenjörsfirma Ros levererar vattenreningsverk för både yt- och grundvatten. Principen för rening av grundvatten går mycket förenklat ut på att avlägsna metaller och höja pH-värdet. För stora volymer underlättar det med en grusås i närheten som filtrerar vattnet och binder vissa metaller i marken genom oxidering.
För att rena ytvatten tillämpas oftast långsam filtrering med kemisk fällning. Ingenjörsfirma Ros egna uppfinning tillämpas här. Exempel på kommuner i Sverige som använder sig av ytvatten är bl.a. Göteborgs och Mölndals kommuner, som tar vatten från Göta älv och Bergsjön.
– Det som skiljer oss från våra konkurrenter är att vi behärskar metoder för rening av både yt- och grundvatten. Dessutom har vi lång erfarenhet och kan därför identifiera olika områdens förutsättningar och installera den för rådande situation bästa lösningen, summerar Åke Ros avslutningsvis.