Fre 27 maj / År 40 / Nr 1 2022

Ingenjörskonst med stora muskler

Stacke Hydraulik är en av branschledarna inom moderna hydraulcylindrar och hydrauliska system. Tillverkningen sker i Skillingaryd inne i de småländska skogarna, men produkterna används över hela världen.
Idag kan man hitta Stackes hydraulcylindrar i allt från entreprenadmaskiner, truckar och skogsmaskiner till kranar, gruvmaskiner och i en mängd industriella miljöer.
De flesta cylindrar utvecklas och tillverkas i nära samarbete med kunderna. Produkterna är till stor del specialanpassade för höga krav och kundernas vardag, oavsett användningsområde och var produkten ska monteras.

Stacke Hydraulik startades i början av 1920-talet av Carl Johan Bergkvist under namnet Bergkvist Hydraulik AB. Under 1950-talet ändrade man inriktning till hydrauliska cylindrar. 1987 tog Urban Stacke över verksamheten och sedan dess har företaget utvecklats till en stark och engagerad partner inom hydraulcylindrar och hydraulsystem.
– När företaget blev hovleverantör till BT Industrier i Mjölby 1993 bytte man namn till Stacke Hydraulik och i samband med detta byggdes den nuvarande fabriken längs E4:an, berättar Bengt Staude, VD på Stacke Hydraulik.
Förutom produktutveckling och tillverkning av cylindrar har verksamheten utvecklats med hydraulsystemkonstruktioner och kompletta kit-leveranser av hydraulikkomponenter för bästa tekniska, logistiska och ekonomiska värde för kunden.
Stacke Hydraulik har även ett egenutvecklat standardsortiment, byggt på moduler. Detta sortiment används ofta som grund till en kundanpassad cylinder.
– Vi behärskar denna ingenjörskonst och vet vad som är värt att veta om modern hydraulik. Men också hur man utnyttjar kraften maximalt i rätt sammanhang och miljö, säger Bengt Staude.

Fokus på kvalitet, varje dag
Stacke Hydrauliks kunder ställer höga krav på tillverkningen och slutprodukterna. Enligt Bengt Staude har företaget samma höga krav på sig själva. Den höga kvalitetsnivån kräver en modern och flexibel produktion, där varje del måste vara genomtänkt.
– Våra produkter tillverkas med noggrannhet, skicklighet och lång erfarenhet. I vår produktion arbetar vi med en mängd beprövade kvalitetssystem som används av flera välkända, globala företag inom tillverkningsindustrin. Det handlar om att kartlägga förbättringsområden och ständigt se över vårt sätt att arbeta. I dag samarbetar vi med företag som ställer de absolut högsta kraven på marknaden. Det gör att vi måste vara väldigt snabbfotade för att kunna ta hand om och introducera nya projekt, säger Bengt Staude.

Lyssnar på kunden
Innanför fabrikens väggar finns en påtaglig vilja att förbättra och optimera produkterna. Att alltid se möjligheter är något som är djupt rotat inom Stacke Hydraulik.
– Det handlar om att ta in allt som kunden har att säga. För i slutändan är det deras verklighet som är vår vardag. Vi har kunskapen som krävs för att leverera exakt vad kunderna behöver och vill ha. Och gärna över förväntan, säger Bengt Staude.
Processen börjar med någon typ av kundkrav. Konstruktören designar fram ett förslag baserat på dessa krav. En produktberedning görs och därefter måste cylindern ofta testas i sin riktiga applikation. I slutändan får man en fastställd konstruktion som går över till serieproduktion.
Stacke Hydraulik klarar av att göra det mesta inom cylindrar. Längden på cylindrarna varierar från 30 centimeter upp till hela 6 meter och tjockleken varierar från 25 millimeter upp till 250 millimeter.
– För att vi ska kunna tillverka produkten räcker det med att kunden talar om vad cylindern ska användas till och vilka yttermått den ska ha. Själva produktionen är i hög grad automatiserad. Vi rör knappt produkterna med händerna i flödeslinjen. I princip innebär det att man lägger in ett stålrör i ena ändan av linjen och en färdig produkt kommer ut i den andra. Det innebär i sin tur att vi kan tillverka stora volymer på ett effektivt och modernt sätt, säger Bengt Staude.

Världen som marknad
Stacke Hydraulik är en lokal tillverkare och arbetsgivare med ena foten i Småland och den andra i resten av världen. Majoriteten av produkterna som tillverkas i fabriken går på export.
Företaget sysselsätter idag cirka 120 personer och omsatte 210 miljoner kronor 2011.
– Ungefär 60 procent av vår produktion går till kunder i norra Europa, till exempel Holland och Frankrike. Det som levereras till kunder i Sverige går dessutom ofta till slutkunder utanför landets gränser. Bland stora kunder här hemma kan nämnas Atlas Copco och BT Industrier i Mjölby. Vi har också kunder på t.ex. skogsmaskinsidan, till exempel Log Max, Eco Log och Rottne, berättar Bengt Staude.

Kraften att lyfta
Företaget har ambitionen att växa ytterligare och fördubbla omsättningen de kommande fem åren. Det kräver naturligtvis ett mod och en stark vilja att utvecklas. Och det tycks inte saknas i Skillingaryd, oavsett vem man frågar.
– Vi har en ägare som är villig att satsa på verksamheten och göra de avsättningar och investeringar som krävs för att göra detta möjligt. Jag vet att det finns ett stort engagemang i det här företaget, hela vägen från fabriksgolvet till ledningsnivå. Stacke Hydraulik är en intressant arbetsplats med moderna produktionsmetoder, där vi tar tillvara på och förädlar kunskapen inom hydraulik. I vår senaste personalundersökning fick vi det svart på vitt. Våra anställda trivs med vardagen, arbetsuppgifterna och sina kollegor. Men framför allt vi de vara med och förbättra. Det känns skönt att alla vill dra åt samma håll och aldrig luta sig tillbaka. Med en sådan tilltro i ryggen känns det väldigt stimulerande att blicka in i framtiden. För mig är det tydligt att det inte är våra konkurrenter som ska sätta standarden i branschen, det är bara upp till oss själva att ta den rollen. Och vi är en bra bit på väg, avslutar Bengt Staude.