Lör 27 nov / År 39 / Nr 4 2021

Innovation från Karlskrona kan förändra hel bransch

Dynapac är ett mycket innovativt industriföretag i Karlskrona. Som en av marknadens främsta utvecklare och tillverkare av mark- och anläggningsmaskiner, då framförallt vältar, bidrar Dynapac starkt till etableringen av det hållbara samhället.

För Dynapac, som sedan 2017 är en del av den franska koncernen Fayat Group, är det viktigt att kunna erbjuda maskiner som är mer effektiva och bränslesnåla och som samtidigt har en minst lika hög prestanda som sina föregångare. Det handlar om att utveckla innovationer som gör jobbet lite mer effektivt för kunden och som samtidigt bidrar till att minska miljöpåverkan.

Seismic optimerar markarbetet
Ett helt nytt system har utvecklats för framtidens högeffektiva vältar baserat på en innovation från Karlskrona. Systemet kan, när det är integrerat i alla maskiner, förändra hela mark- och anläggningsbranschen radikalt. Systemet kallas passande nog för Seismic och namnet avslöjar mycket vad det handlar om.
– Seismic är ett system som hjälper maskinen att anpassa sina driftsparametrar efter markens förhållanden. Det är ingen magi – allt bygger på att utnyttja den befintliga resonansfrekvensen mellan vals och mark, och därmed skapa en mer effektiv drift i maskinens processer. Markarbetet optimeras så pass mycket att en bränslebesparing på minst tio procent är möjlig, upplyser Andreas Persson, som är en av innovatörerna bakom Seismic.
Faktum är att i kombination med andra system från Dynapac så kan man uppnå en bränslebesparing på 25 procent. Vinsten för både miljön och för kunder som använder maskinerna är uppenbar. Seismic är inte bara en innovation som sparar bränsle – den ger även en mindre bullrig arbetsmiljö.

Ska systemet integreras överallt?
Seismic lanserades under våren 2019 och har nu kommit upp i stadig produktion i Karlskrona.
– Ambitionen är att alla våra maskiner ska vara utrustade med systemet framöver, även om den möjligheten som det ser ut nu ligger några år framåt i tiden, säger Dynapacs vd Catharina Kindberg. Vad gäller jordpackningsvältar som tillverkas i fabriken i Karlskrona är vi redan nu klara och kan leverera alla olika modeller.
Innovationen är fantastisk i det att den inte kräver nya komponenter, och inte heller nya servicebehov. Däremot är den främst avsedd för nytillverkning, det är alltså i dagsläget svårt att integrera systemet i befintliga maskiner som redan levererats.

Förändra, effektivisera och förbättra
Seismic bygger på mångårig forskning inom Dynapac i samverkan med akademin. I laboratoriet utförs forskning om material och dess beteende vid packning. Testområdet inomhus rymmer till och med de största vältmodellerna. Detta möjliggör fullskalig testning under kontrollerade förhållanden, oavsett väder eller årstid, vilket ger säkra och tillförlitliga resultat. Resultaten kommuniceras sedan till utvecklingsavdelningen för att säkerställa att nya produkter ger högsta möjliga prestanda vid packning.
– Den kompetens som finns samlad inom Dynapac i Karlskrona kan bidra till att förändra, effektivisera och förbättra framtidens väg- och anläggningsarbeten, kommenterar Fredrik Åkesson, produktchef för Dynapacs breda sortiment av vältar.