Sön 4 jun / År 41 / Nr 1 2023

Inpex står för hög kvalitet och precision

Små serier med hög precisionsgrad är Inpex AB:s främsta styrkor. Helheten är viktig för ett tillväxtbenäget företag som Inpex, som tillverkar allt från prototyper till hela serier helt efter kunds specifikation. Det handlar framförallt om finmekanisk produktion av komponenter och detaljer i tunnplåt. Inpex har lång erfarenhet av metallbearbetning och har efter flera decenniers verksamhet förtjänat att kallas för framträdande kunskapsföretag inom mekanisk bearbetning.

Inpex etablerades i Mariehamn år 1977 av ingenjören Carl-Johan Stenbäck som till stor del hämtade inspiration från finmekanisk tillverkning i Sverige för att bygga upp det egna företaget. Ganska snart blev Inpex en framstående aktör på Åland för finmekanisk produktion baserat på hög kvalitet och precision.

Verkar inom skilda branscher
Mindre serier med många moment och höga krav gällande noggrannhet är fortfarande bland de främsta styrkorna för Inpex som idag levererar kundspecifika produkter till ledande aktörer verksamma inom en rad olika industrier – från medicin och läkemedel till elektronik. Tillverkning av detaljer för fordonsinredning, i huvudsak tåg och fartyg, förekommer också.
Med kontakter inom så pass skilda branscher är Inpex mindre sårbara under konjunktursvängningar. Därmed klarade sig företaget bra under den senaste finanskrisen, något som nuvarande VD Viktor Dahlén är stolt över.
– Vår personal är vår främsta styrka, det var mycket tack vare deras gedigna engagemang som vi tog oss igenom den senaste krisen så pass bra. Att vi valt att satsa på olika branscher är också en starkt bidragande faktor, om en viss industri trappar ner på sina investeringar har vi fler ben att stå på. Det är en framgångsrik strategi som vi har för avsikt att utveckla ännu mer framöver.

Heltäckande leverantör med siktet ställt på Sverige
Inpex är väletablerade på den åländska marknaden och satsar nu på ytterligare tillväxt i Sverige i samband med ägarbyte. Viktor Dahlén framhäver en vision där företaget gynnas av en god tillväxt tack vare fler samarbetspartners, och då inte minst i Sverige där marknaden växer.
– Vi samarbetar även med ett företag som verkar inom samma bransch som vi, tillsammans klarar vi av att ta oss an större uppdrag. Vi blir helt enkelt en mer heltäckande leverantör som kan tillgodose kundens krav och önskemål från prototyp till serieproduktion, konstaterar Dahlén.
Långvariga kundrelationer är viktiga för Inpex som verkar på en hårt konkurrensutsatt marknad.
– Det viktigaste för oss är inte att växa för att bli störst, utan att skapa en sund tillväxt där vi i tät samverkan med våra kunder sätter upp nya mål som gynnar alla parter. Vi strävar efter att kunna hålla samma höga kvalitet som vi alltid har gjort, samtidigt som vi måste se över kostnadseffektiviteten och vår förmåga att möta ständigt ökande krav. Vi ser fram emot en spännande framtid där vi siktar på större verksamhet utanför Åland, först och främst nu i Sverige, understryker Viktor Dahlén som avslutning.