Tor 30 jun / År 40 / Nr 3 2022

Institutionen för Teknik ser om näringslivet

För den nya Institutionen för Teknik vid Linnéuniversitetet blir 2010 ett intressant år. Med ytterligare fokus på distansutbildningar kan institutionen locka studenter från hela landet, bl.a. inom privatskogsbruk, som utgör en utav de största utbildningarna på distans idag. En ansökan om att få examinera civilingenjörer höjer spänningen ytterligare, även ur nationellt perspektiv.

Fusionen mellan Växjö universitet och Högskolan i Kalmar medför omfattande förändringar för båda parter, i gemensam regi och under Linnéuniversitetet omdanas flera institutioner och nya bildas. Den före detta Institutionen för teknik och design vid Växjö universitet har tagit ett större perspektiv och omfattar idag teknikområdet både i Växjö och Kalmar, målet är att serva näringslivet i båda kommunerna. Idag heter man Institutionen för Teknik, med ansvar för bl.a. bioenergi-, bygg- och maskinteknik, skogsbruksutbildningar samt en rad olika utbildningar inom teknologiområdet.

Miljöfrågan grundläggande för forskningen
Institutionen för Teknik har två huvudområden för forskning: trä- och energiteknik, samt tunga fordon. Växjö universitet var tidiga på området energiteknik, med skogen i fokus.
– Klimatfrågan har aldrig varit mer aktuell än nu, men vi har bedrivit forskning inom området i över tio år. Vi forskar i både energi och drivmedel, nytt för 2010 är energieffektiva bostäder. Vi har tidigare bedrivit ett samarbete med norrländska byggföretag då vi utvecklade system för att kunna bygga mycket höga hus i trä, detta är något som uppmärksammats nationellt och ett koncept som vi ämnar vidareutveckla nu, berättar prefekt Lars-Olof Rask.
Transportsektorn svarar för en betydande miljöpåverkan, effektivare system för just tunga arbetsfordon är helt avgörande för branschens framtid. På Institutionen för Teknik forskar man bl.a. i användandet av tunga entreprenadmaskiner och dess miljöpåverkan.
– I dagsläget undersöker vi bl.a. hur hybridbränslen påverkar konstruktionerna. Även själva arbetsmiljön för människorna som arbetar med tunga fordon berörs. Framöver kommer vi att utveckla området för att omfatta alternativ teknik och miljö, säger Rask.

Servar med uppdragsutbildningar
Under krisen ville flera företag i området se om sin verksamhet och effektivisera. På Volvo i Braås valde man att skicka ut ett hundratal anställda på uppdragsutbildning anordnad av Växjö universitet.
– Det var en smart investering för att behålla viktig kompetens i företaget. De anställda fick förstärkta kunskaper under en i annars väldigt utsatt period, och gensvaret var oerhört positivt. Vi har aldrig så snabbt tagit fram en specialutbildning som då, kommenterar Lars-Olof Rask.

Civilingenjörer nästa
Linnéuniversitetet har ansökt om att få examinera civilingenjörer. Om allt går som planerat kommer man att kunna erbjuda kursstart för civilingenjörer hösten 2011. Integreringen med näringslivet är viktig även här, inte minst med tanke på den framtida arbetskraften och kompetens som kommer att bli en bristvara i samband med de stora pensionsavgångar som väntar.

Maria Lind