Mån 22 apr / År 42 / Nr 1 2024

Internationellt IT-konsultbolag fortsätter att växa lokalt i Norrbotten

Logica är ett av Europas ledande IT-konsultföretag med marknadens bredaste produktportfölj där allt från infrastruktur- och mjukvarulösningar till business intelligence och personal/lönehantering finns representerat. I Nottbotten kretsar en stor del av verksamheten kring skräddarsydda tjänster för Sveriges basindustri med gruv- och stålindustrin i täten. Under de senaste tio åren har Logica också varit en betydande samarbetspartner för samtliga kommuner i länet.

Den moderna gruvverksamheten är långt automatiserad och i allra högsta grad beroende av väl fungerande IT-system. Ordet effektivitet har fått en helt ny innebörd i den moderna gruvan där arbetet pågår dygnet runt, året om. Det ställer naturligtvis också högre krav på leverantörer av smarta IT-lösningar, lösningar som ska bidra till ytterligare effektivitet och därmed större lönsamhet för gruvbolagen.
– Vårt koncept passar de riktigt stora företagen, samtidigt som vi givetvis kan se till de mindre aktörernas behov, konstaterar Per-Tomas Uusitalo, kontorschef i Pajala. Vi har utvecklat täta samarbeten med LKAB, Boliden och SSAB. Vi för också en dialog med Northland där vi vill bistå i vidareutvecklingen av deras IT-infrastruktur, bland annat.

Stimulerar hela Norrbottens tillväxt
De flesta företag har idag någon form av kontakt med internationella partners, kunder eller leverantörer. Då är det också självklart att IT-leverantören kan leva upp till de krav som ställs på en global marknad. Logica följer sina kunder ut i världen och blir på så vis en samarbetspartner under tillväxtprocesser såsom etablering av filialer i ett annat land som exempel.
Logicas huvudkontor finns i England, och koncernen har ca 41 000 medarbetare globalt. Företaget har med andra ord kapacitet och resurser för att ta hand om de allra största aktörernas behov, oavsett om det gäller punktinsatser eller konstruktion och drift av hela IT-system.
– Som LKAB:s externa infrastrukturavdelning ansvarar vi för all IT-infrastrukturrelaterad verksamhet i ett tiotal länder och vi har därmed fått följa LKAB ut i världen. Vi har för avsikt att ta tillvara på den stora tillväxtpotential som detta medför, berättar Per-Tomas vidare.
Logica ansvarar även för all IT-infrastruktur på uppdrag av Bodens kommun. Samarbetet gynnar hela regionen då det bl.a. stimulerar tillväxten över hela Norrbotten och främjar för en hög kompetens när det gäller kommunala IT-lösningar.
Logica erbjuder flera fördelar även för mindre aktörer då lokala lösningar integreras med centrala koncept. På så vis kan Logica alltid erbjuda state-of-the-art lösningar med senaste tekniken i fokus.

Kombinerar lokalt och centralt
Inom affärsområdet infrastruktur har Logica under de senaste åren arbetat med omstrukturering och renodling av verksamheten. Idag består totalerbjudandet inom infrastruktur av ett 20-tal olika tjänster. Det råder framförallt en tydlighet över vad kunden får tillbaka på sina investeringar i IT-lösningar.
– Våra kunder är mycket tjänsteorienterade och ser fördelarna med tjänstebaserade leveranser. Vi kombinerar ofta tjänstepaketen så att de omfattar både lokalt och centralt producerade lösningar. Eftersom vi verkar på en global marknad måste vi kunna anpassa oss till vad som verkligen efterfrågas, poängterar Per-Tomas Uusitalo som avslutning.