Tis 29 nov / År 40 / Nr 4 2022

Intresset för Rutabs spisvakt större än någonsin

De flesta husbränder börjar i köket, och drygt 30 procent beror på att man glömt stänga av spisen. Det finns möjlighet att skydda sitt hem och sin fastighet genom att installera en spisvakt, ett system som effektivt och säkert stänger av spisen om den överhettas. Under 2009 var den totala kostnaden för bränder i svenska hem 1,5 miljard kronor, över en tredjedel av dessa kostnader skulle kunna ha elimineras om det funnits spisvakter på plats. Rutab har utvecklat egna system för spisvakten, en produkt som först lanserades för över 20 år sedan men som idag nått sin all-time-high på marknaden.

Rutab är kanske mest kända på den svenska marknaden som en ledande leverantör av kabelförskruvningar, genomföringar och skyddsslang. Med omfattande investeringar i egen produktutveckling har Rutab tagit fram ett stort antal patenterade produkter framförallt inom områdena automation och elinstallation, med fokus på applikationer där en kabel ska igenom ett hål.
I sortimentet ingår hundratals olika artiklar där den omtalade spisvakten hör till en växande produktkategori. Den konsument- och fastighetsinriktade spisvakten finns i flera olika utföranden och av Rutab egenutvecklade system som lätt går att koppla ihop med exempelvis brandvarnare.
– Vi växer mycket genom egen produktutveckling som sker här i Nässjö, vi undersöker samtidigt möjligheter för att knyta till oss fler samarbetspartners och agenturer, berättar Frank Robertsson, som ansvarar för affärsområdet elinstallation och grossistförsäljning.
Rutab satsar även på geografisk tillväxt och har eget dotterbolag i Norge.
– Vi bygger också upp en division i Finland för att på sikt kunna satsa på ett nordiskt perspektiv, tillägger Tobias Lundh, som ansvarar för industri och OEM (Original Equipment Manufacture).

Spisvakt bör finnas i alla svenska hem
Rutab samarbetar med bl.a. Brandskyddsföreningen för att ta fram optimala produkter för förebyggande brandarbete i enlighet med föreningens riktlinjer. Företaget har utvecklat egna system för spisvakten där en sensor som placeras ovanför spisen kopplas till en brytarenhet. När plattan på spisen blir för varm, till en sådan grad att den överhettas eller risk för s.k. torrkokning åligger pga. att man glömt bort att stänga av spisen, stänger spisvakten av hela systemet. Det är även möjligt att koppla samman systemet, trådlöst, med en brandvarnare.
– Spisvakten bör egentligen installeras som grundstandard i alla svenska hem, säger Pär Undin, produktansvarig på Rutab. Uppskattningsvis inträffar 6700 bostadsbränder i Sverige årligen och drygt 30 procent av dessa orsakas pga. att någon glömt spisen. Det är alltså en stor utmaning och en risk som går att eliminera med en mycket enkel åtgärd genom att man låter installera en spisvakt. En del försäkringsbolag ger dessutom rabatterat pris på hemförsäkringen om man har spisvakt.

Stor trygghet med Brandsäkert hem
Pär Undin berättar vidare att Rutab arbetar tätt med kommunens funktion för bostadsanpassning för funktionshindrade och äldre. Spisvakter har företrädesvis installerats hos äldre personer, men det är inte bara äldre som glömmer spisen! Idag har vi så mycket runtomkring oss att vem som helst kan bli distraherad och glömma.
För fastighetsägare innebär spisvakten en trygghet – även om en brand kan tas om hand utan personskador så medför den alltid stora reparations- och renoveringskostnader. Därför söker allt fler fastighetsägare vidta åtgärder som förebygger brand så långt det går. Sedan 2006 finns också en certifiering, Brandsäkert hem, som utmärker medvetna fastighetsägares ytterligare.
– För att få klassas som Brandsäkert hem måste fastighetsägaren först kunna visa att åtgärder vidtagits som förebygger brand. Ett aktivt förebyggande brandskyddsarbete ska bedrivas, och det ska finnas brandsläckare, brandfilt, nätanslutna brandvarnare eller likvärdiga system, spisvakt samt uppdaterat och tillgängligt informationsmaterial. Dessutom ska fastighetsägaren kunna anordna utbildningar inom brandskyddsarbete när så behövs, förklarar Undin.

Nästa steg i spisvaktens utveckling
Idag säljs spisvakten via grossistverksamhet till bygg- och bostadsbolag. Den har inte hunnit in i konsumenthandeln än, men det är enligt Pär Undin enbart en tidsfråga.
– Intresset för spisvakten är enormt eftersom vi blir allt mer medvetna om risker runtomkring oss. Säkerhetstänket är mer profilerat idag, både hos bostadsbolagen och hos hyresgästerna. Vi säljer in på projekt, dvs. om- och nybyggnationer, men vi kan med fördel även leverera till konsumenthandeln. Jag tror helt klart att det nu blir nästa steg i spisvaktens utveckling, säger Pär Undin avslutningsvis.