Lör 20 jul / År 42 / Nr 3 2024

Intuitivt måleri ger glädje!

Konstnären Alina Witwitzka visade sig vara en nytänkare redan under tiden på Konstfackskolan. Hennes alster skiljde sig inte bara enormt från övriga deltagares, utan från den konventionella konsten över lag. Trots kritik var Alina tidigt fast besluten om att gå sin egen väg och det har resulterat i en färgstark karriär samt en omfattande kursverksamhet som pågått under de senaste 40 åren.

Det är när vi väljer att gå mot strömmen som verklig skaparglädje kan uppstå. Alina Witwitzka kan blicka tillbaka på decennier av skapande i en helt unik stil, där hennes måleri inspirerat och stärkt väldigt många människor genom åren. Här berättar hon om varför hon valde sin egen stil istället för att följa Konstfackskolans professorers råd, och varför intuitivt skapande och måleri har en så positiv effekt på vår mentala hälsa.

Den kreativa processen
I en djungel av samhällsregler och normer är det många som mår dåligt. Studier visar att allt fler människor påverkas negativt av sin arbets- och livssituation, trots att vi generellt har fått en högre standard tack vare ny teknik och nya medicinska behandlingar som förlänger livslängden. Studier visar också att det är allt fler unga människor som mår dåligt mentalt.
Alina Witwitzka är liksom många forskare vid några av världens främsta lärosäten helt övertygad om att skapande verksamhet och då i synnerhet måleri har en positiv inverkan på den mentala hälsan. Det gäller oavsett vilka andra intressen man har och vilka färdigheter man besitter inom måleriet. Det handlar alltså inte om att förfina sina måleritekniker, utan om att våga måla fritt och uppleva glädjen i det. Det är den centrala delen i det intuitiva måleriet och den kreativa processen som Alina utvecklat under många års tid.

Alstrar ökad skaparglädje
Alina driver sin kursverksamhet i ateljén och utställningslokalen Creare – Skapande Centrum i Linnéstaden i Göteborg sedan många år. Att Creare etablerades har att göra med hennes intresse för människor och att dela med sig av sina kunskaper för att alstra ökad skaparglädje för fler.
– Jag upplevde tidigt en inre glädje och lycka när jag valde att måla intuitivt, på mitt sätt. Det inre intuitiva måleriet kan vara en väg till ett bättre och mer hälsosamt liv, vilket även många kursdeltagare har bekräftat under åren. Jag har utöver min kursverksamhet på Creare -Skapande Centrum, som min verksamhet utgår ifrån, även föreläst på flera universitet om konstens läkande kraft, berättar Alina.

Vill bidra till livskvalitet
Många kursdeltagare på Creare vittnar om en sinnesro och glädje som infinner sig i ateljén. En kursdeltagare som är verksam inom ingenjörsyrket beskriver den intuitiva måleriprocessen såhär: ”Att måla intuitivt bygger på att man tycker bra om sig själv. Att man har rätt till att uttrycka sig på det sättet just nu. Målandeprocessen ger energi och vila. Man blir glad och positiv. Att måla intuitivt ger glädje”.
Att dela med sig av måleriets allra bästa effekter och inte bara fokusera på ren måleriteknik är även den fortsatta drivkraften framåt för Alina och Creare. Under hösten presenteras ett utökat kursprogram som utöver intuitivt måleri även omfattar teckning, akryl- och oljemålning bland annat. Alina har även haft många grupper från olika arbetsplatser som till exempel Volvo, AstraZeneca och Socialtjänsten, som fick prova på intuitivmålning under speciella eventkvällar.  
– Det är min förhoppning att alla ska kunna hitta något som passar dem på Creare. För att kunna nå en ännu större målgrupp nu när vi lever i en tid av förändring har jag valt att utöka det platsförlagda kursutbudet på Creare med digitala kurser. Det finns med andra ord en stor frihet i hur man kan och vill delta i kurserna och det tror jag kommer att uppskattas av många. Jag driver en ständig utveckling av verksamheten och målet är att kunna bidra till livskvalitet för så många som möjligt, avslutar Alina Witwitzka med.