Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

Invest in Skåne vill stärka skånska företags konkurrenskraft i världen

Uppdraget för Invest in Skåne är att attrahera utländska investeringar till regionen samt att främja export och internationalisering för skånska bolag.
Målet är att stärka skånskt näringsliv och skånska företags konkurrenskraft i världen.

Invest in Skåne AB är en del av marknadskoncernen Business Region Skåne, som bildades 2008 och ägs till 85 procent av Region Skåne och till 15 procent av Kommunförbundet Skåne.
– Vi arbetar med investerings- och exportfrämjande aktiviteter och vi brukar sammanfatta det med att vi jobbar med internationalisering av Skåne. Det kan vara att hjälpa internationella bolag att identifiera projekt i Skåne och i ordet investeringar lägger vi in strategiska allianser, företagsetableringar, expansionsinvesteringar, förvärv o.s.v. Vi hjälper även de skånska bolagen att utveckla sin marknadspotential antingen till nya marknader, där de ännu inte har sin teknologi/produkt, eller att hitta distributörer som kan hjälpa dem att komma in i marknaden, berättar Lovisa Sunesson, som är Business Development Manager på Invest in Skåne.

En intressant region
Skåne och Öresundsregionen är med sin strategiska position i norra Europa en intressant region ur ett företagsperspektiv. Här finns ett dynamiskt affärsklimat och en världsledande kompetens inom forskning och utveckling.
– Vi jobbar framför allt inom fem områden som reflekterar styrkorna vi har i Skåne. Life Science och IT/kommunikation är de två största fälten, där vi har flest resurser med personal. I Life Science teamet ingår fem medarbetare med relevant erfarenhet från både industri och akademi. Sedan har vi även medarbetare som fokuserar på materialvetenskap, förpackningar och livsmedel. Vi lägger också ned mycket kraft på att marknadsföra forskningsanläggningarna ESS och Max 4, berättar Lovisa Sunesson.

Många internationella bolag och globala storföretag är inte alltid uppdaterade på alla regioner i världen, där de kan förlägga verksamhet och hitta samarbetspartners
– Bara inom Life Science finns det flera hundra kluster världen över och Medicon Valley är bara ett av dem. Vi stödjer internationella aktörer att hitta rätt partner i Skåne beroende på deras behov, säger Lovisa Sunesson.
Lovisa Sunesson är även projektledare för EU-finansierade projektet ”Medicon Valley- en Life Science region i världsklass”, som Invest i Skåne driver tillsammans med intresseorganisationen Medicon Valley Alliance.

MVIC
Lovisa Sunesson vill gärna lyfta fram ett initiativ som heter Medicon Valley Inhalation Consortium, MVIC, i Skåne, som har startats bland annat av ett antal f.d. AstraZeneca-anställda. Alla som har gått tillsammans i konsortiet har någon form av kompetens och erfarenhet inom inhalation.
– Detta är ett unikt sätt att arbeta på, säger Lovisa Sunesson. Det är 16 bolag som är med i konsortiet och kan hjälpa stora läkemedelsföretag eller andra kontraktforskningsorganisationer med allt från den tidiga fasen av läkemedelsutveckling till tillverkning, design av färdig produkt och kommersialisering. Beroende på olika kunder kan man gå in och kolla vad konsortiet kan erbjuda för tjänster och få exakt den hjälp man behöver. På så sätt går tjänsterna eller behoven till respektive tjänsteföretag som är med i konsortiet.

Världens största biotechmässa
När Affärstidningen Näringsliv pratar med Lovisa är hon på plats i Boston, USA på världens största biotech- och läkemedelsmässa, BIO International Convention.
– Vi ställer ut i en monter tillsammans med Exportrådet och andra företag från Sverige, Norge, Danmark och Finland. Vi presenterar våra projekt som vi har i regionen för större företag, inte bara från USA utan hit kommer även stora företag från både Europa och Asien. Mässan är en mycket bra plattform och mötesplats för att träffa företag och organisationer från hela världen. Ambitionen är att kunna komma hem med nya affärsmöjligheter och förmedla dem till våra skånska kontakter samt planera för besök av våra internationella kunder. Dessutom har de tre samarbetsregionerna i Öresund tecknat ett avtal med State of Massachusetts för att förstärka utbyte emellan. Allt för att företagen i slutändan ska besöka vår region och de bolag vi representerar, säger Lovisa Sunesson avslutningsvis.