Tis 5 jul / År 40 / Nr 3 2022

Investera med vinst i sikte – bli energieffektiv!

Det är varit målsättningen för det energieffektiviseringsprojekt som drivs av Miljö- och samhällsbyggnadsavdelningen vid länsstyrelsen i Jönköping. Henrik Dinkel är projektansvarig och Miia Liisa Persson projektledare. Under 2009 och 2010 har man samarbetat med ALMI företagspartner och energi- och klimatrådgivare i de berörda kommunerna.

Målet för energieffektiviseringsprojektet har varit att kartlägga och mäta företagens energiförbrukning. Med de värdena som grund har man sedan ett underlag för att ta energismarta beslut.
Projektet har även ordnat utbildningar och arbetat för att skapa nätverk för energieffektiviseringen. De grupper man vänt sig till är verksamhetsutövare inom industri, handel och byggbransch. De kommuner som deltagit hittills är Jönköping, Vaggeryd, Habo, Mullsjö, Värnamo, Gnosjö och Gislaved. 108 företag har hittills varit med, vilket visar på att det här är ett område många är intresserade av.

Olika sätt att spara energi
Att effektivisera energianvändningen kan ske på flera olika sätt: Man kan effektivisera befintlig utrustning såsom belysning och ventilation, man kan styra verksamheten så att effektuttaget sker optimalt, vilket gör att effekttoppar kan kapas och effektbehovet minskas, och man kan konvertera energikällan. Det sista kan ske genom övergång från el till fjärrvärme. Väljer man att gå över till förnybara energikällor stärker det företagets konkurrenskraft och profil som ett klimatsmart företag.

Energiseminarium
Den 27 och 28 oktober hölls två energiseminarier i Huskvarna. Där ville man på olika sätt visa vad som på sikt kan göras för att minska kostnader för underhåll och drift. Det gavs även möjlighet att besöka en minimässa där olika företag presenterade olika sätt att energieffektivisera. Tilläggas kan också att man räknar med att för de företag som deltagit i projektet kan den genomsnittliga energibesparingen bli elva procent per år, om man genomför föreslagna åtgärder.