Mån 22 apr / År 42 / Nr 1 2024

IT Management för yrkesverksamma – att leda IT till affärsnytta

På institutionen för tillämpad IT satsar man på ökad samverkan mellan akademi och näringsliv. Via ett mastersprogram och fristående kurser inom IT Management möts studenter och yrkesverksamma i en naturlig miljö. Med verklighetsanknutna exempel genereras nytta från dag ett, utbildningen ger kunskaper och verktyg för vidare utveckling av den egna organisationens IT-strategier.

IT-världen förändras snabbt. Nya innovationer har en livslängd som näst intill kan jämföras med en dagsländas, ny teknik tillämpas visserligen över en längre period, men den ursprungliga versionen förfinas och förnyas hela tiden. Det finns därför ett uttalat behov av kompetensutveckling och fortbildning inom IT-sektorn.
Vid institutionen för tillämpad IT, som är del av både Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet, ges program och kurser inom exempelvis informatik, IT-management, interaktionsdesign samt IT och lärande.

Akademi möter näringsliv
IT Management är dels en mastersutbildning, och dels fortbildning för yrkesverksamma då samtliga kurser inom mastern även ges som fristående kurser. Tack vare gemensamma utbildningar får studenter inom den traditionella akademin möjlighet att interagera med yrkesverksamma och därmed knyta viktiga kontakter för sin framtida yrkeskarriär inom det breda IT-området.
– Vi har även anpassat innehållet i våra utbildningar inom IT Management till uppdragsutbildningar, bl.a. på uppdrag av Västra Götalandsregionen för delar av sjukvården och för Göteborgs Stads IT-strateger, berättar docent Kalevi Pessi.

Fördelarna med verklighetsanknutna exempel
Förutom teoretisk kunskap och praktiska övningsexempel med verklighetsanpassade scenarion får alla som går uppdragsutbildningen med sig en bok baserad på verkliga exempel och moment i utbildningen. Boken är ett verktyg som kan användas för att styra upp organisationens IT-verksamhet och framförallt sprida den kunskap som gruppen tillägnats under sin utbildning.
– Våra yrkesverksamma studenter ser fördelarna med att arbeta med verklighetsanknutna exempel. Genom att söka svar på en verklighetsbaserad frågeställning genererar utbildningen nytta och effektivitet redan från början, menar Kalevi Pessi.
Företag inom alla branscher har nytta av att se över befintliga IT-strategier. Att satsa enbart på ny teknik har ingen effekt, det gäller att även se över kompetensen så att tekniken används på rätt sätt. En kurs i IT Management är en god idé för att maximera nyttan av nya IT-satsningar.