Fre 27 maj / År 40 / Nr 1 2022

ITAB:s kompletta butikskoncept är marknadsledande i Europa

ITAB är en naturlig utvecklingspartner för nytänkande aktörer inom dagligvaru- och fackhandeln. Handeln som helhet har expanderat trots den senaste finanskrisens påfrestningar. Nya produkter når marknaden hela tiden, oberoende av konjunktursvängningar. Livslängden för traditionella butiksinredningskoncept blir allt kortare, efterfrågan ökar istället för flexibla lösningar med inredningar som snabbt kan byggas om och anpassas för nya sortiment. ITAB säljer, utvecklar, tillverkar och installerar produkter och hela inredningskoncept till butikskedjor med Europa som arbetsfält.

ITAB har präglats av en stark tillväxt under början av 2000-talet, mycket tack vare lyhördhet och en förmåga att snabbt anpassa utbudet efter rådande trender men också tack vare strategiska partnerskap och förvärv. Idag bedriver ITAB egen verksamhet i 18 länder med 14 produktionsanläggningar. I Sverige finns ITAB Shop Concept AB med huvudkontor i Jönköping och dotterbolag i bl.a Nässjö.

Strategisk partner för utveckling
Förutom stilrena och funktionella produkter som skapar attraktiva butiksmiljöer levererar ITAB en hel del kunskap som handlarna behöver för att kunna vidareutveckla sina verksamheter. Det gäller både dagligvaruhandeln och fackhandeln oavsett inriktning.
– Vi är en strategisk partner för utveckling av butikskoncept som håller och som verkligen gynnar tillväxten inom handeln. Vi satsar på att vara heltäckande för att uppnå högre effektivitet och miljöriktighet. Som exempel kan nämnas att vi förvärvat Nordic Light, Nordens största leverantör av butiksbelysning. Med tillgång till Nordic Lights kompletta portfölj kan vi nu erbjuda ett riktat och långt specialiserat utbud som täcker samtliga behov inom handeln, säger Roger Johansson, VD ITAB Shop Concept Nässjö AB.
ITAB bedriver träförädling i egen regi i Nässjö och metalltillverkning i Jönköping, övriga komponenter köper man in från samarbetspartners.

Ny kassalösning med patenterad teknik
Förutom att utveckla och konstruera butiksinredningar komplett med anpassad belysning kan man även bistå med smarta lösningar för passersystem och kassaregister. Självscanning är ett växande koncept och här har ITAB i Jönköping tagit fram kassadiskar med patenterad teknik för att känna igen olika produkter baserat på färg, vikt, densitet och storlek.
– Kassadiskens avancerade system kan se skillnad på en T-shirt i olika färger och storlekar, olika typer av äpplen och potatissorter. Vår teknik är världsunik i sitt slag, vi konkurrerar med de största leverantörerna av intelligenta kassasystem och eftersom vi tog fram en komplett disk ligger vi i framkant.
ITAB kan hjälpa butikskedjor att lyfta sina sortiment med effektiv butiksplanering. Dessutom levererar man allt som behövs för att skapa en säker och attraktiv butiksmiljö.
– Det finns (nog) ingen annan aktör som har vår helhet, begrundar Roger Johansson. Butikskoncepten som vi levererar är designade av inhyrda experter, butikernas egna designers eller vår personal beroende på vad som ska levereras. En butik byggs oftast med snäva kostnads- och tidsramar, då gäller det att vi verkligen är effektiva och levererar med hög precision. Vår stolthet är att vi kan leverera precis det vi lovar och vi lägger mycket resurser på att infria dessa löften.

Stor framgång på kort tid
ITAB Shop Concept Nässjö har en ambitiös affärsplan (för Nässjö) där omsättningen ska uppgå till 500 miljoner kronor inom en snar framtid. Nässjöföretaget har ansvar för leverans av all butiksinredning till ITAB:s kunder i Sverige samt ett antal nyckelkunder i andra länder. På en relativt kort tid, omkring tio år, har ITAB nått stora framgångar som en av Europas främsta leverantörer av kompletta butikskoncept.