Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

ITM driver utvecklingen i modern medie- och kommunikationsteknologi

God studiemiljö och närhet mellan studenter och lärare är honnörsord på Mittuniversitetet. Institutionen för informationsteknologi och medier (ITM) värnar om en god atmosfär där studenter och forskare möts via en gemensam plattform. Utbildningsutbudet är rikt, bl.a. med flera kurser och program som är helt unika för ITM.

ITM är Mittuniversitetets största institution med 180 anställda och över 3000 studenter. En stor del av dem studerar nätbaserade kurser, vilket även hör till en av Mittuniversitets främsta styrkor. Det moderna samhället ställer höga krav på högkvalitativa utbildningar som dessutom är flexibla. Man ska kunna studera vart man än befinner sig, här är Mittuniversitetet en av landets främsta aktörer som riktar sig till en större målgrupp. Vid ITM erbjuds hela program via nätet.

Unika utbildningar
ITM är uppbyggd av de sju avdelningarna Arkiv, data och informationsvetenskap, Datateknik och digitalt tryck, Data- och systemvetenskap med Statistik, Elektronik, Informations- och kommunikationssystem, Medie- och kommunikationsvetenskap samt Industridesign.
Verksamheten bedrivs på samtliga av Mittuniversitetets campus samt även i Örnsköldsvik. ITM:s utbildningar är ofta tvärvetenskapliga och en stor del av utbildningsutbudet är uppbyggt kring civilingenjörprogrammet. Flera av utbildningarna är även unika för ITM, bland dem bildjournalistikutbildningen.

Sensible Things that Communicate
Forskningen vid ITM är sedan länge en av Mittuniversitetets mest utvecklade och framstående. Forskarprogrammet Sensible Things that Communicate (STC) omfattar en rad olika projekt inom IT, kommunikation och medieutveckling. Programmet är internationellt uppmärksammat och samverkar med regionalt, nationellt och internationellt näringsliv.
Inom STC arbetar man bl.a. med sensorer för säkerhetsbranschen och processindustrin. Sensorer har ett brett användningsområde och kan i princip integreras i vilken miljö som helst där det finns behov av övervakning och mätning. Efterfrågan växer kraftigt när det gäller den här typen av produkter, framtiden ser därför mycket ljus ut.

Mats I. S. Ericsson
Maria Lind