Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

ITSAM möter morgondagens krav på identitetshantering redan idag

Ensam är inte stark. Samverkan blir allt viktigare i dagens samhälle och i en värld som snurrar allt snabbare. För att möta de ständigt ökande kraven på kommunikationssäkerhet, något som i sin tur kräver större IT-kompetens, har fem kommuner i Östergötland valt att samordna IT-enheten. Resultatet är en stark IT-organisation, där gemensamma resurser bidrar till att man alltid kan hålla sig i framkant gällande moderna IT-funktioner.

Kommunalförbundet ITSAM etablerades för drygt ett år sedan av de fem Östgötakommunerna Boxholm, Kinda, Ydre, Åtvidaberg och Ödeshög. Idag servar ITSAM dessa kommuner samt kommunala bolag inom upptagningsområdet, man ansvarar bland annat för telefoni och IT-support. Den dagliga IT-verksamheten sköts av respektive kommun, men all uppgradering, support/helpdesk, och olika infrastrukturella frågor sköts av ITSAM. ITSAM ser även över nya investeringar inom IT-området, det rör sig här om allt från nya system till nätverks- och hårdvarufrågor.

Bästa supporten inom svensk förvaltning
Som mål har ITSAM att bli en av de bästa och mest serviceinriktade supportfunktionerna inom svensk offentlig förvaltning. Att samverkan hör till ett av huvudmålen för samtliga av de medverkande kommunerna tydliggörs ytterligare genom ITSAM.

Tittar vi i backspegeln så har man bl.a. implementerat en plattform för intranät och även för publik webbsidespublicering, det som är speciellt för denna lösning är att den från början planerades och byggdes för att kunna appliceras på de alla fem kommunerna. Detta har medfört att man har sparat resurser när man implementerar de tekniska delarna, och det har även lett till att när lösningen ska fyllas med information så har medlemskommunerna haft stor nytta av att lära av varandra internt, dvs. ”gratis” erfarenhetsutbyte. Man har även höjt servicegraden för användarna genom starta en gemensam help/servicedesk funktion som tar hand om ärenden från alla fem kommunerna.

En gemensam domän för ökad struktur
Bland de spännande utmaningar som ITSAM nu står inför kan nämnas att man bl.a. kommer att introducera en ny grupprogramvara/e-post system. Detta kommer att göras under året och syftar till att man ska gå ifrån de tre olika system som används i de fem medlemskommunerna till ett gemensamt system.

– Detta kommer att gynna ”nätverkandet” mellan kommunerna ytterligare, poängterar Andreas Söderberg, kundansvarig på ITSAM.

Söderberg berättar att en annan stor utmaning ligger i fusioneringen av olika domäner, där ITSAM under 2010 kommer att leda migreringsprojektet där uppdelningen mellan skoldomäner och administrativa domänen tas bort. Genom projektet går man från sex domäner till en, vilket i sin tur medför en mängd driftsfördelar för användarna.

ITSAM höjer kommunernas IT-status
Ytterligare en aspekt som ITSAM kommer att fokusera på under den närmsta tiden är identitetshantering.

– Här kommer det definitivt att ställas högre krav i framtiden. Dels ska den som identifierar sig kunna göra det på säkert och kvalitetssäkrat sätt, vilket medför att det kommer att krävas bättre autentiseringsmetoder. Bl.a. kommer alla anställda att förses med ett tjänstecertifikat i kortform. Denna lösning kommer att kopplas ihop med en metakatalog som kommer att födas med uppgifter från system som har säkerställda personuppgifter, förklarar Söderberg och fortsätter:

– När vi nu planerar för detta införande så måste vi även väva in den utveckling som sker med att medborgare ska kunna komma åt e-tjänster på ett smidigt sätt. Det blir en stor utmaning med tanke på att allt ska implementeras i fem olika kommuner, men vi ser fram emot projektet, som även kommer att höja kommunernas allmänna IT-status nationellt sett.

Urmas Peterhoff
Maria Lind