Lör 20 apr / År 42 / Nr 1 2024

IVF Kliniken i Falun – först i Sverige med graviditetsgaranti

IVF Kliniken i Falun har flyttat in i nyrenoverade och ändamålsenliga lokaler i ett K-märkt sekelskifteshus mitt i stan. För att skapa en trivsam och avkopplande miljö har man satsat på rymd och ljus, här får paren också möjlighet att vila ut i eget rum efter behandlingen. Kliniken är specialiserad på långtidsodling vilket ger goda möjligheter att välja ut det bästa embryot.

IVF Kliniken i Falun etablerades 1989. Bland personalen finns fortfarande en del av de som var med och startade kliniken. Gedigen erfarenhet och kunskap är kännetecknande för hela verksamheten. Här verkar laboratoriepersonal, barnmorskor, sekreterare och läkare. Arbetet leds av professor Staffan Nilsson som är en av landets mest välrenommerade experter inom IVF-området.

Samarbetar med hemortsläkare
På kliniken bedrivs forskningsverksamhet för att driva utvecklingen framåt. Att förstå barnlöshet och möjliga faktorer som orsakar den är grundläggande för att kunna behandla paret på bästa sätt, med metoder som passar för individen.
De nya lokalerna är även utrustade med ett avancerat laboratorium, som idag är ett av Sveriges modernaste med tillgång till den senaste tekniken för kontroll av temperatur, lufttryck och luftflöde.
– Eftersom Falun inte är en befolkningstät kommun har vi utvecklat samarbeten med hemortsläkare över hela landet och vi tar emot patienter på riksnivå, berättar Staffan Nilsson. Paret genomgår den grundläggande behandlingen på hemorten och kommer sedan till oss för den slutliga behandlingen. Detta innebär naturligtvis färre resor till oss. Det vi gör här är att ta ut ägg och återföra ett embryo. Tack vare våra metoder så kan vi ge en viss graviditetsgaranti baserat på tidigare erfarenheter.

Kunskap gör skillnad
IVF Kliniken har konkurrenskraftiga priser, men det som talar mest för kliniken är kunskap och erfarenhet. Staffan Nilsson poängterar att man alltid varit starkt framåtsträvande, vilket också understryks genom de omfattande investeringar som gjorts i lokaler, kompetens och inom forskning.
IVF Kliniken kan som enda klinik i Sverige erbjuda ett program där paret betalar endast om man blir gravid.