Tor 7 dec / År 41 / Nr 5 2023

Jämtland är mer än vacker natur

Industriella utvecklingscentra, IUC, finns spridda över hela Sverige för att främja regional utveckling kopplad till industriell tillväxt. I Jämtland verkar ett sådant center, IUC Z-Group AB, för ökad lönsamhet i små- till medelstora tillverkningsbolag.

IUC Z-Group AB består av ett 50-tal företag i Jämtland-Härjedalen som sammanlagt har cirka 2.000 anställda. IUC Z-Group AB stärker jämtländska industriföretag genom att samordna utbildningar och inköp, bygga nätverk för samverkan och erbjuda strategiska utvecklingsinsatser. Exempel på insatser kan vara kompetenslyft och organisationsutvecklingsåtgärder med fokus på kunskapsutveckling. Ledarskapsutveckling är ett annat populärt och ständigt återkommande tema.

En industri värd namnet
Anna Godevärn är ordförande i IUC Z-Group AB och driver även det egna företaget Mörsjö Deli i Östersund. Anna har innan hon blev egenföretagare byggt upp en lång erfarenhet inom industriell tillverkning, bland annat på ABB, Sandvik, Ericsson, Solectron och Flextronics. Under sin tid på Ericsson, som senare blev Solectron och slutligen Flextronics, använde Anna ofta kompetensutvecklingstjänster förmedlade via Z-Group.
– När det som tidigare var Ericssons stora tillverkningsenhet i Östersund avvecklades, tog jag ett kliv från den stora industrin till en betydligt mindre med det egenstartade Mörsjö Deli. Men jag brinner fortfarande för industriell utveckling och är nu inne på nionde året som ordförande på IUC Z-Group. Jag engagerar mig gärna i näringslivsfrågor och jag ser fram emot att få vara en del av industrins fortsatta utveckling i regionen, säger Anna.
Bland pågående och mycket omfattande projekt kan Industrilyftet nämnas. Syftet med projektet är att synliggöra industrins betydelse i Jämtland och Härjedalen, som till stor del lever på sin vackra natur och sin turism, men som samtidigt har en stark industri med många arbetstillfällen.