Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

JET: ”För oss är du viktigast”

JET är specialister på drivmedel via automatstationer. Filosofin är enkel: ingen ska behöva betala mer än nödvändigt för att tanka sin bil. Genom att fokusera enbart på drivmedel kan JET garantera bästa tänkbara tillgänglighet i kombination med lägsta möjliga pris dygnet runt, året runt. Paul Piché, Customer Offer Manager, poängterar att det främsta löftet gentemot kunderna bygger på ett enkelt erbjudande: lågt pris till alla utan krångliga rabatter.

JET har totalt ca 200 automatstationer i Sverige och Danmark där enkelhet, tillgänglighet och kostnadseffektivitet är huvudfokus. JET är sedan 2009 en del av Statoil, men fortfarande med egen liten effektiv organisation och eget styre. Det ursprungliga konceptet och löftet mot kunderna består.

Pionjären som gav den medvetna konsumenten ett nytt val
JET var först med helautomatiska stationer i Sverige. I slutet av 1970-talet fanns det ett tiotal JET-stationer i landet, idag uppgår antalet till 123 stationer. Med JET som föregångare har den svenska marknaden för drivmedel förändrats drastiskt, och det är kanske tack vare JET som över hälften av alla bensinstationer i Sverige är automatstationer idag.
– Visst är det en starkt konkurrensutsatt marknad, kommenterar Paul Piché. Vi har dock för avsikt att växa ytterligare i Sverige och Danmark, som är våra huvudmarknader idag. Vår strategi kommer även fortsättningsvis att bygga på enkelheten. Vi satsar på att återetablera oss på de orter i Sverige där vi funnits tidigare och därmed stärka vår position på hemmaplan.

Omtanke om kunder och miljö
JET har alltid varit lite av en föregångare, även när det gäller miljö och kvalitet. JET var bl.a. den första aktören i Sverige som integrerade E85 på samtliga stationer.
– Våra viktigaste värderingar är omtanke om kunderna och miljön. Just nu har vi budskapet ”För oss är du viktigast” på våra stationer. Kampanjen fortsätter under sommarmånaderna med att ge våra kunder råd och tips på säker och kostnadseffektiv körning. För att kommunicera detta är våra stationer den viktigaste kanalen.
Redan på 1970-talet var kostnadseffektivitet en del av JET:s huvudstrategi.
– Vi kommer att fortsätta främja för en utveckling där samma låga pris ska gälla för alla oavsett körvanor och biltyp, säger Piché avslutningsvis.