Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

JLT Mobile Computers lanserar världens första lösning för ”Flexible-fixed”

JLT Mobile Computers AB utvecklar och säljer datorer speciellt anpassade för tuffa miljöer. Enheterna kan vara fixerade (stationära) eller handhållna (mobila). Traditionellt sett ska en stationär dator som används i krävande miljö tåla bl.a. fukt och vibrationer. En mobil enhet ska klara av stötar, damm och klimatpåverkan. JLT revolutionerar marknaden genom att nu erbjuda en speciallösning som förenar de bästa egenskaperna hos stationära respektive bärbara datorer i den nya produkten jFlex.

Som marknadens första ”Flexible-fixed computer”, dvs en dator som anpassats för att kunna vara både stationär och bärbar, är jFlex är mycket eftertraktad lösning. JLT Mobile Computers har sedan 1994 utvecklat datorer för extra krävande arbetsmiljöer med kunder inom ett stort antal segment.

Vänder sig till alla branscher
I stort sett alla branscher har nytta av lösningar från JLT, kunderna finns bl.a. inom försvarsindustrin, bygg- och konstruktion, gruvindustrin, skogsnäringen och transportsektorn. Datorerna som JLT tar fram kallas inom branschen för ”rugged computers”, ett passande namn med tanke på att rugged betyder robust.
– Även om vi etablerades i den här formen på 90-talet så vilar företaget på över 50 års erfarenhet när det gäller utveckling av datorer för tuffa miljöer, upplyser Christian Funk, marknadschef. Vi var pionjärer inom området ”ruggedized computers”, eller enkelt översatt robusta datorer.
Idag finns det max tio aktörer i världen som gör samma sak som JLT, och det finns viss tendens att specialisera sig på en eller ett par marknader.
– Vår styrka ligger i att vi vänder oss till alla segment och kundgrupper som behöver en robust lösning, oavsett om det är en stationär eller mobil lösning som efterfrågas.

Problemlösning över gränser
Christian förklarar att man på JLT har vänt på logiken: istället för att fokusera på en lösning för en viss marknad fokuserar JLT på att konstruera datorer som helt enkelt håller för tuffa tag. Inom vilket segment datorn ska användas är inte förutbestämt, datorn håller för en viss påfrestning och det är huvudfokus – att den sedan går att använda inom ett stort antal branscher och verksamheter är en bonus. Christian förklarar:
– Det handlar om problemlösning över gränser och branscher. Vi är inte störst, men vi är nog den aktör som arbetar med lösningar som passar det största antalet segment. Skillnaden ligger framförallt i att våra datorer är utvecklade för tuffa miljöer från grunden, inga standardiserade komponenter förekommer. Istället använder vi delar som utvecklats helt för ändamålet, och helheten blir unika lösningar på robusta datorer.

Nya lösningar hör till tillväxtstrategin
I jFlex kombineras som tidigare nämnt egenskaper från både fixerade och handhållna (s.k. tablets) datorer. Produkten tål både vibrationer och chock, en kombination som varit en ren utmaning att lösa men som JLT nu stolt presenterar.
– Vi har tagit fram en för marknaden helt ny typ av dator som vi kallar för Flexible-fixed. Vi kommer att fortsätta satsa mycket på R & D och utveckla våra egna produkter. Vi väljer våra återförsäljare med stor omsorg och har idag ett fåtal utvalda partners som vi samarbetar med. Utveckling av nya tekniska lösningar kommer alltid att vara grundstenen vår tillväxtstrategi, konstaterar Christian Funk som avslutning.