Sön 14 aug / År 40 / Nr 3 2022

JM spelar en huvudroll i byggbranschens omställning

JM skapar hus att trivas i. När JM tog fram sin första miljöpolicy på 90-talet blev det lite som en rivstart för ökat fokus på hållbarhetsarbete genom hela byggbranschen. Idag är det en självklarhet för alla moderna byggbolag att arbeta aktivt med miljöfrågor och sträva efter en minskad miljöpåverkan i alla led.

På många sätt leder JM fortfarande byggbranschens omställning i Sverige och Norden. Sedan den första miljöpolicyn har det introducerats nya skarpa riktlinjer för hur JM ska arbeta med hållbarhet inom alla områden och på alla nivåer.
Miljöengagemanget omfattar energi, avfall, material, transporter och förorenad mark. Hållbarhetsarbetet lyfts dessutom ytterligare en nivå genom att JM även fokuserar på ekonomisk och social hållbarhet där man skapar hus för alla målgrupper över i stort sett hela Sverige.

Tryggar alla led av egen maskin
Byggbranschen har påbörjat en stor förändringsprocess. Alla moderna byggbolad strävar efter samma mål, men JM utmärker sig genom att axla flera roller. Till skillnad från entreprenadbolagen är JM både projektutvecklare och bostadsbyggare. I samma koncern ryms både beställare och utförare, samt viss förvaltning av resultatet.
– Eftersom vi behåller nyckelrollerna i den egna organisationen har vi större möjlighet att påverka slutresultatet, säger miljöledare Jörgen Ågren.
Materialval, produktionsprocess, transporter – JM tryggar alla led av egen maskin. Alla nybyggen ska uppfylla de egna högt uppställda kraven på lågenergihus vilka också överträffar gällande lagkrav för byggbranschen.
– Som exempel på vad vi gör konkret på miljöfronten kan nämnas att vi infört system för energiklassning innan byggnation. Det är en marknadsstrategi som samtidigt genererar tydliga riktlinjer över vad som förväntas av varje projekt. När huset står på plats utförs noggranna utvärderingar för att säkerställa att det verkligen är så energisnålt som vi utlovat från början. Ofta överträffar vi våra egna krav, vilket också är mycket positivt, fortsätter Ågren.

Huvudroll i hela Sveriges omställning
JM har mycket på gång i Mälardalen. I hjärtat av en av Sveriges mest tillväxtbenägna regioner planerar JM för en mycket spännande utveckling, bland annat i form av cityboende av högsta klass på Östermalm i Västerås. Intill kulturbyggnader och i några av Sveriges mest anrika kvarter bygger JM framtidens toppmoderna bostäder med skarp miljöprägel.
– Eftersom vi är Sveriges största bostadsbyggare blir det en hel del hus med tiden. JM spelar därför en huvudroll i hela Sveriges omställning för en hållbar framtid med kraftigt minskat miljöavtryck, understryker Jörgen Ågren.