Sön 14 apr / År 42 / Nr 1 2024

Jobbkompaniets unika metod för arbetsmarknadscoaching tänkt att spridas i Europa

Jobbkompaniet utbildar jobbcoacher, handläggare och arbetsförmedlare i coachingmetodiken Arbetsmarknadscoaching. Den effektiva samtalsmetodiken har utvecklats och beprövats sedan början av 90-talet då den utvecklades i den omfattande recession och arbetslöshet som då drabbade Sverige. Jobbkompaniet har sedan dess utbildat tusentals arbetsmarknadscoacher både inom offentlig och privat sektor med mycket goda resultat.

Arbetsmarknadscoaching är en metodik som riktar sig till ett visst förhållningssätt hos individen som coachas där man analyserar attityder eller andra aspekter som kan göra vägen till arbete längre. Visionen för Jobbkompaniet är att arbetssökande får ett respektfullt bemötande och kraftfull coaching. Man åstadkommer detta genom att träna arbetsförmedlare, karriärcoacher och andra som stöttar arbetssökande.

Tar tag i ogynnsamma förhållningssätt
Coachens uppgift är att tillsammans med individen skapa en bra grund för att ändra det ogynnsamma förhållningssättet som utgör den största utmaningen för att få ett arbete. Istället för att tänka att det inte finns några jobb kan man överväga att det finns ett jobb som passar just mig.
– Vi lär coacherna adressera de verkliga problemen som ligger bakom ogynnsamma förhållningssätt. Det är viktigt att man kan prata öppet om hindrande förhållningssätt för att kunna åtgärda dem, de påverkar hur personen är i anställningsintervjuer och kan till och med synas i ansökan, menar Karin Tenelius, VD och grundare av Jobbkompaniet. Karin utvecklade också metodiken för arbetsmarknadscoaching i början av 90-talet.

Står för spetskompetens som kan komma till nytta i Europa
Jobbkompaniet levererar spetskompetens inom arbetsmarknadscoaching. Företaget har även utvecklat en handbok inom området som innehåller mycket samlade erfarenheter och kompetens. Boken kan med fördel användas av arbetsförmedlare och karriärcoacher inom näringslivet för att öka dialog mellan coach och arbetssökande.
– Vi blickar ut i Europa för att hämta inspiration och för att skapa nätverk för kommande samarbeten, framhåller Karin Tenelius. Vi spelar just nu in en film som vi har tänkt förmedla till olika intressenter i Europa för att de ska få upp ögonen för vår metodik och hur vi kan hjälpa deras verksamheter gå vidare. Handboken Arbetsmarknadscoaching finns också tillgänglig på engelska för att nå ut till en större målgrupp.
I Sverige breddar Jobbkompaniet nu verksamheten mot socialtjänsten som har ett större ansvar för att stärka och ta tillvara på kompetenser hos människor.