Lör 20 apr / År 42 / Nr 1 2024

Johannelunds teologiska högskola har landets enda yrkesutbildning för präster

Att vara präst idag innebär en stor utmaning, inte minst med tanke på hur prästens roll har förändrats under de senaste hundra åren. Den moderna prästen är en central figur inom livets höjdpunkter och kriser. Höjdpunkterna, dopet, konfirmationen och vigseln, liksom kriserna – begravning och hantering av svåra frågor i människors liv bland annat, är en del av prästens arbete. Den största biten är dock interaktionen med församlingen, där prästen ska vara ett stöd, en andlig vägledare, i de vardagliga frågorna.

Tomas Nygren är rektor vid Johannelunds teologiska högskola. Han berättar att flera undersökningar som gjorts under senare år visar att allmänhetens förväntningar på prästen i samband med en högtid eller kris är vaga. Efter mötet med prästen har det i de allra flesta fall visat sig vara mycket positivt, långt över de ursprungliga förväntningarna. Detta kan ha ett samband med att den bild av prästen som många har idag har getts av exempelvis Ingemar Bergmans filmer, en bild som idag är helt ogrundad.
– Den moderna prästen är social och arbetar för att i god kontakt med människor möta dem med kyrkans budskap i olika situationer, förklarar Tomas Nygren.

Helt unik utbildning
Prästutbildningen vid Johannelunds teologiska högskola har en helt unik sammansättning eftersom den ges vid ett lärosäte som är både högskola och pastoralt institut. Det finns idag ingen annan utbildningsenhet för blivande präster som har den här kombinationen i Sverige.
– Vår uppläggning innebär att vi i praktiken erbjuder landets enda kompletta yrkesutbildning för präster, framhåller Tomas Nygren. Vår forskning omfattar församlingsnära frågor som är relevanta i människors vardag. Inom ett forskarprojekt behandlas frågeställningen ”Vad förkunnas i kyrkorna idag?”. Här sker en analys av teologin som kommuniceras i gudstjänsternas predikningar.

Faith and Business
Varje år anordnar Johannelunds teologiska högskola en konferens med inriktning mot ledarskap, affärsliv och tro. Konferensen, Faith and Business, anordnas den 1 – 2 april i år. Om vi ser tillbaka på vår historia så kan vi se ett samband mellan kristna väckelser och entreprenörskap. Delar av vårt land, som exempelvis Småland, kännetecknades både av väckelse och att många företag startades. Kristna budskap kan därför ha bidragit till att många företag startades i 1800- och det tidiga 1900-talets Sverige.
– Ambitionen med Faith & Business är att hjälpa människor hantera sitt ledarskap i balans med sin tro, upplyser Tomas Nygren. Vi har även genom vårt Centrum för utveckling (CFU) ett utbud av seminarier som ska verka vägledande för människor som vill utveckla sin tro.
Johannelunds teologiska högskola servar därmed även allmänheten, med kurser för alla som vill ta del av det som lärs ut. Skolan är även involverat i ett antal konferenser för ungdomar för att öka intresset för kristna budskap samt naturligtvis även visa på möjligheterna med en teologisk utbildning.